null

Saarijärven kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 • Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar.

 • Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 • Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar.

 • Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 • Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 • Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

Aktuellt

 • 110300

  Kuvataidekoulu 5-18 vuotiaille 2024-2025, ilmoittautuminen. Huom. saat ensin varasijan

  Kursavgift: 219,00 €
  Lärare: Tuntiopettaja selviää myöhemmin
  Plats: C233 kuvataide
  Hösttermin: 9.9.2024 - 24.11.2024
  Vårtermin: 6.1.2025 - 20.4.2025
  Anmälningstiden börjar: 18.3.2024 0.00
  Anmälningstiden slutar: 20.8.2024 23.59
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 27
 • 110301 Uusi kurssi!

  Kuvanveiston kesäkurssi 2024

  Kursavgift: 57,00 €
  Lärare: Riku Riippa
  Plats: Hienola/Arvo Auvisen navetta, Pajupurontie 322 a, 43100 SAARIJÄRVI
  Hösttermin: 5.8.2024 - 9.8.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.4.2024 0.00
  Anmälningstiden slutar: 16.6.2024 23.59
  Antal platser: 17 Anmälda: 17 På reservplats: 5
 • 110605

  Eheyttävät sanat -terapeuttisen kirjoittamisen kurssi kesällä 2024

  Kursavgift: 47,00 €
  Lärare: Jarna Pihlajamäki
  Plats: Kunnantupa, Paavontie 4, 43100 Saarijärvi
  Vårtermin: 28.5.2024 - 30.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 7.8.2023 0.00
  Anmälningstiden slutar: 12.5.2024 23.59
  Antal platser: 8 Anmälda: 8 På reservplats: 0