null

Kokemäen kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110154

  Yksinlaulun kesäkurssi "Elämän sain soimaan!"

  Kursavgift: 186,00 €
  Lärare: Ruokonen Sari Anneli, Dojan-Balàzs Mirka
  Plats: Vanha yhteiskoulu, valtuustosali, Tulkkilantie 16 b, 32800 Kokemäki
  Vårtermin: 29.7.2024 - 31.7.2024
  Hösttermin: 1.8.2024 - 2.8.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2024 8.00
  Anmälningstiden slutar: 5.7.2024 0.00
  Antal platser: 10 Anmälda: 10 På reservplats: 0
 • 110562

  Lasten kuvataidekurssi 7-12-vuotiaille

  Kursavgift: 33,00 €
  Lärare: Marja Patrikainen
  Plats: Vanha yhteiskoulu, kuvataideluokat, Tulkkilantie 16 b, 32800 Kokemäki
  Vårtermin: 6.2.2024 - 16.4.2024
  Anmälningstiden börjar: 1.2.2024 8.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 11 Lediga platser: 1
 • 830160

  Syvävenyttely ja leuan sekä kasvojen rentouttaminen

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Katariina Välimäki
  Plats: Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b, 32800 Kokemäki
  Vårtermin: 3.6.2024 - 10.6.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2024 8.00
  Anmälningstiden slutar: 24.5.2024 0.00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 830590

  Vesijuoksua luonnonvesissä

  Kursavgift: 13,00 €
  Lärare: Pirjo Reima
  Plats: Pitkäjärvi
  Vårtermin: 5.6.2024 - 19.6.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2024 8.00
  Antal platser: 20 Anmälda: 2 Lediga platser: 18
 • 830595

  Kevätlenkkeilyt

  Kursavgift: 19,00 €
  Lärare: Pirjo Reima
  Plats: Tulkkilan pururata
  Vårtermin: 2.5.2024 - 30.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2024 8.00
  Antal platser: 20 Anmälda: 0 Lediga platser: 20