Ingå medborgarinstitut/Inkoon kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

Covid-19

Enligt senaste direktiv kan närundervisningen starta från hösten 2020. Om detta ändrar tas ny ställning. Om nya restriktioner träder ikraft strävar institutet efter att i mån av möjlighet fortsätta undervisningen via distanskontakt. Detta sker sannolikast via Teams eller Zoom. 
Följande åtgärder bör iakttas när undervisningen startar, gäller både elever och lärare:

» Vid minsta symptom på förkylning eller liknande stanna hemma!

» Blir du sjuk under lektion avlägsna dig omedelbart. 

» Iakttag god handhygien, tvätta händerna när du kommer till kursstället.

» Hosta i ärmen och använd engångsnäsdukar.

» Håll avstånd till dina kurskamrater.

Läraren har rätt att arrangera sittordningen i klassen så att den är trygg. Läraren har också rätt att uppmana elev att avlägsna sig om inte restriktionerna följs. 

Trots direktiven önskas en glad och livlig höst!

Kurser

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fältena (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

Arbetsåret 2020-2021

Höstterminen inleds måndagen 14.9.2020 och avslutas söndagen 3.12.2020 (12 veckor). Inget höstlov.

Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratför­bundet i Hembygdsgården ­fredagen 13.12.2020.

Vårterminen inleds måndagen 11.1.2021 och avslutas fredagen 16.4.2021 (13 veckor). Ingen undervisning  under skolornas sportlov vecka 8. Vårutställning av elev­arbeten och vårfest 17.4.2021.

OBS! Läsåret kan förlängas endast om det finns vägande skäl till det, såsom t.ex. lektioner som blivit inhiberade.

Om kursen önskar tilläggstimmar, blir det frågan om en ny kurs med ny anmälning och ny avgift.

Bildkonstskolans arbetsår 2020-2021
Höstterminen 31.8-3.12.2020
(14 veckor)
Vårterminen 11.1-10.5.2021
(16 veckor)

Kursprogram

Bekanta dig med institutets kursprogram under balken Kurser eller i broschyren som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Välj från Huvudklasser en huvudklass du är intresserad av så kommer det upp de ämnen som finns under den huvudklassen. Tryck sedan på ett specifikt ämne så dyker det upp kurser som finns i ämnet. 

Tryck på kursen så kan du anmäla dig eller också läsa mera om kursen. På samma gång kan du anmäla dig till flere kurser.

Anmälan

Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Tryck sedan på varukorgbalken så öppnar sig personuppgiftsblanketten. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

Anmälningar till både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. torsdag 20.8.2020 kl. 10.30

OBS! Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Anmälningar till Bildkonstskolan, både HÖSTENS och VÅRENS kurser:
Tisdag 18.8.2020 kl. 10.30, gamla elever
Onsdag 19.8.2020 kl. 10.30, nya elever

OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 2020­-2021 och är bindande!
OBS! 
Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.


Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fälten (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

OBS! Det rabatterade priset (pensionärer, arbetslösa, studerande) syns på hemskickade räkningen trots att hela summan syns på anmälningssidan.
Du får slutligen bekräftelse om din anmälan. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Mera anvisningar här.

Avbokning

Om det är möjligt att avboka kursanmälan på nätet, kan du göra det inom angiven tidsfrist.
Ta i annat fall kontakt med institutets kansli, 050 440 6218, om du vill avboka en kurs du anmält dig till.

OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 2020­-2021 och är bindande!
OBS! 
Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Kursavgift

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. En eventuell annullering bör göras innan kursen börjar genom att meddela om det till kansliet.

• Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.

• Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.

• Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.

• Betalda kursavgifter återbetalas inte.

• Kursavgifterna anges i samband med kurserna.

• Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

• Pensionärer, arbetslösa, studerande betalar en avgift på 25 €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser. 

• Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.

• Observera, att kursavgiften inte omfattar följande:

 • special- och kortkurser
 • materialkostnader
 • avgifter för stepbräden

• Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Övrigt

Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.
Ingå medborgarinstitut hem.

Bildkonstskolan

Kursprogrammet. Här Bildkonstskolans egen nätsida.
Notera att arbetsåret är längre för Bildkonstskolan. Anmälan som ovan, men notera:

tisdag 18.8 kl. 10.30,gamla elever

onsdag 19.8 kl. 10.30,nya elever 

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Aktuellt

 • 110301

  BILDKONST / KUVATAIDE 7-9 år / -vuotiaat

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 31.8.2020 - 30.11.2020
  Vårtermin: 11.1.2021 - 3.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110307

  BILDKONST / KUVATAIDE 10-12 år / -vuotiaat

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 2.9.2020 - 2.12.2020
  Vårtermin: 13.1.2021 - 5.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110308

  BILDKONST / KUVATAIDE 12-16 år / -vuotiaat

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 2.9.2020 - 2.12.2020
  Vårtermin: 13.1.2021 - 5.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 110309

  BILDKONST / KUVATAIDE 7-9 år / -vuotiaat

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 3.9.2020 - 3.12.2020
  Vårtermin: 14.1.2021 - 6.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110310

  BILDKONST / KUVATAIDE 10-12 år / -vuotiaat

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 3.9.2020 - 3.12.2020
  Vårtermin: 14.1.2021 - 6.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110311

  BILDKONST / KUVATAIDE 4-6 år / vuotiaat

  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA Stenhuset/ Kivitalo, Museivägen 7, bst.4/Museontie 7, as. 4, 10210 Ingå/Inkoo
  Hösttermin: 5.9.2020 - 5.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 18.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2020 0:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 110510 Startdatum ändrad!/Alkamispäivä muuttunut!

  GAMMELDANS / VANHANAJAN TANSSEJA

  Kursavgift: 80,00 €
  Lärare: Viola Lönnqvist
  Plats: HEMBYGDSGÅRDEN Stora salen/ Iso sali, Idrottsvägen/Urheilutie 1, 10210 Ingå/Inkoo
  Vårtermin: 11.1.2021 - 12.4.2021
  Anmälningstiden börjar: 20.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 30.11.2020 0:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830125 Startdatum ändrad!/Alkamispäivä muuttunut!

  LÄTT GYMNASTIK FÖR DAMER / KEVYTTÄ VOIMISTELUA NAISILLE

  Kursavgift: 70,00 €
  Lärare: Viola Lönnqvist
  Plats: KYRKFJÄRDENS SKOLA gymnastiksal/ voimistelusali, Museivägen/Museontie 7, 10210 Ingå/Inkoo
  Vårtermin: 12.1.2021 - 13.4.2021
  Anmälningstiden börjar: 20.8.2020 10:30
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2020 0:00
  Antal platser: 30
  Lediga platser