Ingå medborgarinstitut/Inkoon kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

Kurser

MEDBORGARINSTITUTET STÄNGER SOM EN SÄKERHETSÅTGÄRD INFÖR CORONAEPIDEMIN!

På grund av coronaviruspandemin vill kommunen informera invånarna om kommunens beredskap och åtgärder som vidtagits och kan vidtas. Nedanstående åtgärder och anvisningar följer regeringens rekommendationer. 

Kommunens tjänsteinnehavare beslutat om följande: För att förhindra spridningen av coronaviruset begränsar kommunen all icke-lagstadgad verksamhet tillsvidare. Från och med fredag 13.3 avslutas alla fritidsverksamhet som är i kommunens regi och/eller i kommunens utrymmen. 

Detta betyder att medborgarinstitutets verksamhet upphör fr.o.m. fredagen 13.3.
Efter torsdagen 12.3. upphör ALLA KURSER i ALLA utrymmen.

På fredag meddelas om vilka vidare åtgärder som vidtas. För aktuell information uppmanas man att hålla koll på hemsidan www.inga.fi och sociala medier.

https://thl.fi/fi/

Institutets fb-sida

ÖNSKEMÅL? Fyll i enkät här: https://link.webropolsurveys.com/S/FDC88BF5E004AFAB 

Här programmet i pdf form

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fältena (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

Arbetsåret 2019-2020

Höstterminen inleds måndagen 2.9.2019 och avslutas söndagen 1.12.2019 (13 veckor). Inget höstlov.

Medborgarinstitutets julfest med Lucia arrangeras av Kamratför­bundet i Hembygdsgården ­fredagen 13.12.2019.

Vårterminen inleds tisdagen 7.1.2020 och avslutas söndagen 5.4.2020 (12 veckor). Ingen undervisning  under skolornas sportlov vecka 8. Vårutställning av elev­arbeten och vårfest 17-19.4.2020.

OBS! Läsåret kan förlängas endast om det finns vägande skäl till det, såsom t.ex. lektioner som blivit inhiberade.

Om kursen önskar tilläggstimmar, blir det frågan om en ny kurs med ny anmälning och ny avgift.

Bildkonstskolans arbetsår 2019-2020

Höstterminen 26.8-28.11.2019
(14 veckor)

Vårterminen 7.1-11.5.2020
(16 veckor)

Kursprogram

Bekanta dig med institutets kursprogram under balken Kurser eller i broschyren som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Välj från Huvudklasser en huvudklass du är intresserad av så kommer det upp de ämnen som finns under den huvudklassen. Tryck sedan på ett specifikt ämne så dyker det upp kurser som finns i ämnet. 

Tryck på kursen så kan du anmäla dig eller också läsa mera om kursen. På samma gång kan du anmäla dig till flere kurser.

Anmälan

Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Tryck sedan på varukorgbalken så öppnar sig personuppgiftsblanketten. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

Anmälningar till både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. torsdag 22.8.2019 kl. 10.00.

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fältena (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

OBS! Det rabatterade priset (pensionärer, arbetslösa, studerande) syns på hemskickade räkningen trots att hela summan syns på anmälningssidan.
Du får slutligen bekräftelse om din anmälan. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Mera anvisningar här.

Avbokning

Om det är möjligt att avboka kursanmälan på nätet, kan du göra det inom angiven tidsfrist.
Ta i annat fall kontakt med institutet om du vill avboka en kurs du anmält dig till.

Kursavgift

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. En eventuell annullering bör göras innan kursen börjar genom att meddela om det till kansliet.

• Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.

• Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.

• Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.

• Betalda kursavgifter återbetalas inte.

• Kursavgifterna anges i samband med kurserna.

• Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

• Pensionärer, arbetslösa, studerande betalar en avgift på 25 €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser. 

• Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.

• Observera, att kursavgiften inte omfattar följande:

  • special- och kortkurser
  • materialkostnader
  • avgifter för stepbräden

• Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Övrigt

Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.
Ingå medborgarinstitut hem.

Bildkonstskolan

Kursprogrammet. Här Bildkonstskolans egen nätsida.
Notera att arbetsåret är längre för Bildkonstskolan. Anmälan som ovan, men notera:

tisdag 20.8 kl. 13.00,gamla elever

onsdag 21.8 kl. 13.00,nya elever 

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.