null

Ingå medborgarinstitut/Inkoon kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

Kursprogrammet för 2023-2024 publiceras på nätet i juli. Programmet kommer i pappersversion i början av augusti.
Anmälningen börjar 16.8.2023 kl. 10.00. (Undantaget Bildkonstskolan)

Höstterminen inleds 11.9.2023 och avslutas 1.12.2023. Inget höstlov.
Vårterminen inleds 8.1.2024 och avslutas 12.4.2024. Sportlov vecka 8.

Bildkonstskolans arbetsår 2023-2024, Merituulen koulu
Höstterminen 28.8-4.12.2023. Höstlov 17-21.10.2023.
(14 veckor)
Vårterminen 8.1-6.5.2024. Sportlov 19-24.2.2024.
(16 veckor)

Anmälningar till Bildkonstskolan, både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. 3.5.2023

Kurser

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fältena (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck SkickaKursprogram
Bekanta dig med institutets kursprogram under balken Kurser eller i broschyren som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Välj från Huvudklasser en huvudklass du är intresserad av så kommer det upp de ämnen som finns under den huvudklassen. Tryck sedan på ett specifikt ämne så dyker det upp kurser som finns i ämnet.
Tryck på kursen så kan du anmäla dig eller också läsa mera om kursen. På samma gång kan du anmäla dig till flere kurser.
Anmälan
Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Tryck sedan på varukorgbalken så öppnar sig personuppgiftsblanketten. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.
Anmälningar till både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. onsdag 16.8.2023 kl. 10.00.
OBS! Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.
Anmälningar till Bildkonstskolan, både HÖSTENS och VÅRENS kurser fr.o.m. 3.5.2023.
OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 2023-2024 och är bindande!
OBS! Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Såhär anmäler du dig steg för steg:
- välj Kurser
- välj Huvudklasser -> välj Ämnen
- välj kurs och tryck Anmäl dig
- tryck Varukorg
- fyll i obligatoriska fälten (märkta med *stjärnor)
- om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
- tryck Skicka

OBS! Det rabatterade priset (pensionärer, arbetslösa, studerande) syns på hemskickade räkningen trots att hela summan syns på anmälningssidan.
Du får slutligen bekräftelse om din anmälan. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Mera anvisningar här.

Avbokning

Om det är möjligt att avboka kursanmälan på nätet, kan du göra det inom angiven tidsfrist.
Ta i annat fall kontakt med institutets kansli, 050 440 6218, om du vill avboka en kurs du anmält dig till.

OBS! Anmälningen gäller för hela läsåret 2023-2024 och är bindande!
OBS! 
Om du vill avbryta kursen eller inte fortsätta kursen på vårterminen, måste du anmäla detta till
medborgarinstitutets kansli, 050 440 6218.

Kursavgift
Direktbetalning kommer att införas men tillsvidare gäller:

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. En eventuell annullering bör göras innan kursen börjar genom att meddela om det till kansliet.

• Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.

• Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.

• Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.

• Betalda kursavgifter återbetalas inte.

• Kursavgifterna anges i samband med kurserna.

• Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

• Pensionärer, arbetslösa, studerande betalar en avgift på 27 €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser. 

• Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.

• Observera, att kursavgiften inte omfattar följande:

 • special- och kortkurser
 • materialkostnader
 • avgifter för stepbräden

• Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Övrigt

Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.
Ingå medborgarinstitut hem.

Bildkonstskolan

Kursprogrammet. Här Bildkonstskolans egen nätsida.
Notera att arbetsåret är längre för Bildkonstskolan. Anmälan som ovan, men notera:

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften inkluderar materialkostnader.

Aktuellt

 • 110314 Inhiberad

  BILDKONST / KUVATAIDE 8-11 år / -vuotiaat, ma 16-17:30

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 28,00    Hösttermin: 28.8.2023 - 4.12.2023
  Lektioner : 32,00    Vårtermin: 8.1.2024 - 6.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2023 0.00
  Antal platser: 11
  Lediga platser
 • 110315

  BILDKONST / KUVATAIDE 7-11 år / -vuotiaat må 18-19:30

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 28,00    Hösttermin: 28.8.2023 - 4.12.2023
  Lektioner : 32,00    Vårtermin: 8.1.2024 - 4.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2023 0.00
  Antal platser: 11
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110316

  BILDKONST / KUVATAIDE 7-10 år / -vuotiaat to 16-17:30

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 28,00    Hösttermin: 31.8.2023 - 7.12.2023
  Lektioner : 32,00    Vårtermin: 11.1.2024 - 8.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 2.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2023 0.00
  Antal platser: 11
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110317

  BILDKONST / KUVATAIDE 11-16 år / -vuotiaat, ke 17.45-20

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 42,00    Hösttermin: 30.8.2023 - 13.12.2023
  Lektioner : 48,00    Vårtermin: 10.1.2024 - 8.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 1.8.2023 0.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110318

  KONSTTORSDAGAR, familjgrupp, 4-8-åringar tillsammans med en vuxen

  Kursavgift: 122,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, kuvataideluokka-bildkonstklassrummet, Idrottsvägen-Urheilutie 3, 10210 Ingå-Inkoo
  Lektioner : 28,00    Hösttermin: 31.8.2023 - 7.12.2023
  Lektioner : 32,00    Vårtermin: 11.1.2024 - 2.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2023 0.00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110319

  BARNENS KONSTLÖRDAGAR / LASTEN TAIDELAUANTAIT

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 10,64    Hösttermin: 9.9.2023 - 9.12.2023
  Lektioner : 10,64    Vårtermin: 3.2.2024 - 4.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 9.9.2023 0.00
  Antal platser: 13
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110320

  BARNENS KONSTLÖRDAGAR / LASTEN TAIDELAUANTAIT

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Outi Korhonen
  Plats: Merituulen koulu, Urheilutie 3, 10210 Inkoo
  Lektioner : 10,64    Hösttermin: 9.9.2023 - 9.12.2023
  Lektioner : 10,64    Vårtermin: 3.2.2024 - 4.5.2024
  Anmälningstiden börjar: 3.5.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 10.9.2023 0.00
  Antal platser: 13
  Lediga platser
 • 120401 Ingen kurs på hösten. Start på våren.Ei kurssia syksyllä. Alkaa keväällä

  HUOM! Alkaa keväällä 2024! TYSKA KONVERSATION / SAKSAN KESKUSTELUKURSSI

  Kursavgift: 88,00 €
  Lärare: Heidi Hansson-Fagerlund
  Plats: Nya/ Uusi KYRKFJÄRDENS SKOLA, Museivägen/Museontie 7, 10210 Ingå/Inkoo
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 11.1.2024 - 11.4.2024
  Anmälningstiden börjar: 16.8.2023 10.00
  Anmälningstiden slutar: 8.9.2023 0.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser