null

Meän Opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 8301325

  KUNTOJUMPPAA Etänä, Meän Opiston juhlavuoden ilmaiskurssi

  Kursavgift: 44,00 €
  Lärare: Sonja Angeria
  Plats: Etäyhteys
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 15.9.2021 - 1.12.2021
  Vårtermin: 12.1.2022 - 13.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 9.00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 8301333

  MEDIYOGA, Meän Opiston juhlavuoden ilmaiskurssi

  Kursavgift: 53,00 €
  Lärare: Tuija Rantamaa
  Plats: Toimipaikka avoin
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 18.9.2021 - 23.11.2021
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 11.1.2022 - 12.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 8301335

  BODYMIND -jooga, Meän Opiston juhlavuoden ilmaiskurssi

  Kursavgift: 53,00 €
  Lärare: Tuija Rantamaa
  Plats: Toimipaikka avoin
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 25.9.2021 - 1.12.2021
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 12.1.2022 - 13.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 99991110

  OPISTOPASSI

  Kursavgift: 145,00 €
  Lärare: Ei opettajatietoja Avoin
  Plats: Toimipaikka avoin
  Hösttermin: 13.9.2021 - 3.12.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 22.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 9.00
  Antal platser: 100
  Lediga platser