null

Viitaseudun opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1103208

  Valokuvauksen jatkokurssi

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Alpo Syvänen
  Plats: Viitasaaren lukio, atk-luokka, Koulukuja 2, 44500 Viitasaari
  Hösttermin: 4.12.2021 - 31.12.2021
  Vårtermin: 1.1.2022 - 12.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 12.11.2021 10.00
  Anmälningstiden slutar: 1.12.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 1104115

  Tehdään yhdessä -puuhapäivä aikuiselle ja lapselle

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Antti Lahtinen
  Plats: Putaanvirran koulu/teknisen työn tilat/A173, Koulutie 4, 44800 Pihtipudas
  Lektioner : 6,00    Hösttermin: 11.12.2021 - 11.12.2021
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2021 8.00
  Anmälningstiden slutar: 8.12.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Lediga platser