null

Vaasan kansalaisopisto Alma / Vasa medborgarinstitut Alma

Languages Sök
Suomeksi In English

0110210 Drama DUVorna

 

Dramaduvorna är en teatergrupp för personer med utvecklingsstörning. Gruppen arbetar med teaterns verktyg och syftet är att stärka självkänsla, samarbetsförmåga, konstnärliga och sociala färdigheter, fantasi, koncentration och initiativförmåga. Vi jobbar med olika dramaövningar, dramalekar, improvisation, röst och rörelse, samt gestaltning. Under kursen använder vi färdiga pjäser och texter, som omarbetats för och med gruppen, samt egna improvisationer för att skapa större helheter. Genom detta arbete är målet att tillsammans skapa en föreställning som skall visas för publik.

Kursen är subventionerad med studiesedlar beviljade från Utbildningsstyrelsen.

 

Lärare: Vuori Marja

Antal platser: Maximalt antal platser 9, Lediga platser.

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 2/Teatteri

Dag och klocktid: tors.: 17.00 - 18.30

Hösttermin: 9.9.2021 - 9.12.2021 (28 lektioner)
Vårtermin: 1.1.2022 - 7.4.2022 (24 lektioner)

Anmälningstiden börjar: 16.8.2021 16.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig