null

Tuusulan Opisto

Languages Sök
Suomeksi In English
Arbetsförhållandet följer ikraftvarande Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn. Vid uppsägning av arbetsförhållandet iakttas bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalets bilaga T2. Anställningen omfattas av lagen on pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL). Kommunen anordnar pensionsskyddet. Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.