null

Tampereen seudun työväenopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

Anvisningar för anmälan till kurser hos Tampereen seudun työväenopisto

(Anvisningarna uppdaterade 11.5.2022)

Kursanmälning 

1. Vänligen bekanta dig med detaljerade anvisningar i tilläggsuppgifterna för varje kurs. Vid anmälan förbinder du dig till att följa både anmälningsanvisningar och säkerhetsregler m.m. som står i tilläggsuppgifter för varje kurs. Kursprogrammet hittar du på vår hemsida.

2. På dessa söksidor kan du välja de kurser som du vill anmäla dig till. Du kan tillägga en kurs i varukorgen först när anmälningstiden har börjat. Om du tittar på en kurs innan anmälningstiden har börjat, var god och uppdatera sidan efter anmälningstiden har börjat så att en anmälningslänk börjar synas. Du kan anmäla dig till flera kurser på samma gång genom att plocka dem i samma varukorg.

3. Fyll i alla deltagaruppgifter noggrant. Om det är möjligt att samtidigt anmäla flera kursdeltagare till en och samma kurs, t.ex. vuxen-barn-kurser, klicka på +-tecknet för att få plats för varje kursdeltagare och skriv uppgifter för var och en innan du skickar anmälan. Skicka anmälan genom att trycka på ‘Skicka registrering’.

4. Efter det att du har skickat din anmälan, dyker det upp en bekräftelse på skärmen. Om du har skrivit din e-postadress korrekt, borde du få en bekräftelse och en betalningslänk också per e-post. Det kan ta några minuter att meddelandet kommer fram till e-postlådan. Observera att bekräftelsen också kan ha hamnat i skräppost. Om kursen redan är full, kan du få en reservplats. Man kan alltid änmala sig till en reservplats.

5. Vänligen kolla alltid din anmälan på bekräftelsemeddelandet du har fått till e-post eller gå in på Min information på anmälningssidan. Ange din epostadress och tryck på Skicka för att få en ny länk till Min information.

Du kan också förfråga om anmälningssituationen i kansliet tyovaenopisto(at)tampere.fi eller tel. 040 801 6471.

Betalning och avgifter 

6. Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. Om man är berättigad till en rabatt (67+ eller arbetslös med grunddagpenning från FPA, kod 02 och 07), måste man ansöka om rabatten innan kursen har börjat och innan man har betalat kursavgiften. Ytterligare information om ansökan på vår hemsida Anvisningarna är på finska.

Någon rabatt kan inte beviljas om kursen redan är betald. Om man anmäler sig till en kurs efter kursstarten, ska man lämna in rabattansökan på kansliet genast på anmälningsdagen.

Kursen kan betalas genast efter kursanmälan via Paytrail, senare genom betalningslänk eller med faktura.

Man kan betala kursavgifter i samband med kursanmälan på nätet så att man efter kursanmälan direktfortsätter till nätbanken via Paytrail. När du har betalat, var god och vänta att du kommer tillbaka till anmälningsprogrammet. Du kommer att få en inbetalningsbekräftelse till den e-postadress som du har angett. OBS! Om du avbryter inbetalningen, kan du inte använda referensnumret på bankprogrammet.

Det är också möjligt att betala kursavgifter senare genom den betalningslänk som kommit med e-postbekräftelsen senast en dag före kursstarten: kom ihåg att vänta att du kommer tillbaka till anmälningsprogrammet efter att ha betalat.

Man kan också betala med faktura. Fakturan skickas en dag efter kursstarten. Varje kurs och deltagare faktureras separat. OBS. Vi debiterar ett faktureringstillägg på 5 euro för varje faktura som skickats.

Den som är berättigad till en rabatt (67+ eller arbetslös med grunddagpenning från FPA, kod 02 eller 07) betalar sin kursavgift med länken i den e-postbekräftelse som man får efter kursanmälan. Man ska betala först efter att ha fått ett beslut om rabatten.

Om du ska betala med en motions- eller kulturförmån (Smartum eller ePass), kan du i samma varukorg välja endast sådana kurser som betalas med betalningsmedel i fråga (motion, praktiska färdigheter och konst – ej grundläggande konstundervisning). Ytterligare information om vår hemsida.

En kursdeltagare som har anmält sig till en reservplats men har före kursstarten tagit emot en plats, kan betala kursen via den länken som har kommit i e-postbekräftelsen när hen först har bekräftat sin plats med kansliet eller hen kan vänta på en faktura. Den som tar emot en kursplats efter kursstart, betalar med faktura.

Annullering

7.  För annullering räcker det inte att man lämnar kursen obetald eller säger till läraren. Kursplatsen kan annulleras avgiftsfritt om man gör det senast 7 dagar före kursstarten.

Man kan annullera sin kursplats på Min information på anmälningssidan. Om du har angett din e- postadress, borde du få ett mejl beträffande annulleringen. Det är också möjligt att annullera kursplatsen per e-post, per SMS eller genom att komma till kansliet med en skriftlig annullering.

Gå till Min information genom att trycka på länken du har fått till e-post eller be en ny länk genom att ange e-postadress på Min information sida.

Per e-post kan man annullera sin kursplats genom att skicka egna uppgifter till tyovaenopisto@tampere.fi eller per SMS till numren 040 806 2365 eller 040 133 1463. Ange ditt namn, telefonnummer, adress och namnet på kursen.

Skriftliga annuleringar tas emot i Sampola och i Koulutuskeskus Valo.

Vi tar inte emot annulleringar per telefon.

Spara ett dokument om annulleringen. Om det är mindre än 7 dagar till kursstarten, debiterar institutet 20 euro i byråavgift. För en kursplats som inte har annullerats före kursstarten faktureras hela kursavgiften.
Om en elev på Sara Hildén -akatemia inte kommer till kursen eller avbryter sina studier före den tredje kursgången efter kursstarten, debiteras 20 euro för kursavgiften. Annars debiteras hela kursavgiften.

Vänligen kolla noggrannare anvisningar på vår hemsida. Obetalda avgifter överförs till Lowell Suomi Oy för betalningspåminnelser. Kursavgiften är utmätningsbar utan särskilt beslut.

8. Om kursdeltagaren har tidigare obetalda kursavgifter, har hen eller hens minderåriga barn inte studierätt på Tampereen seudun työväenopisto. Institutet förbehåller sig rätten att ta tillbaka en kursplats som man har fått på felaktiga grunder. Då blir kursdeltagaren kontaktad av institutets kansli.

9. De anmälda får inte någon separat inbjudan till kurser och normalt inte heller något kursmaterial före kursstarten. Institutet tar kontakt bara i sådana fall om en kurs måste ställas in eller att man har fått en kursplats efter att ha varit på reservplats. En kursplats erbjuds per sms eller e-post. Håll dina uppgifter uppdaterade, och kolla dina meddelanden tillräckligt ofta.

För att alla sidor skulle fungera rätt, ska din webbläsare tillåta kakorna (cookies).

Om du har några frågor om anmälning eller om kurser vänligen ta kontakt med oss. Läs mer: www.tampere.fi/tyovaenopisto.