Sipoon opisto - Sibbo institut

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:


 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna.
   

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
   

 3. Fyll i alla punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Vi behöver din personbeteckning i sin helhet, för att identifiera dig på tillräckligt noggrant samt för faktureringen . Märk att pappersfakturan kostar 3,50€. Meddela också ditt mobiltelefonnummer, vi sänder dig textmeddelande om t.ex. timmen blir inhiberad. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
   

 4. Du får bekräftelse om din anmälan till din e-post(förutsatt att du fyllt i din e-postadress).Om kursen redan är full kan du få en reservplats och om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats kontaktar vi dig. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Om du inte får bekräftelse, gå tillbaka till anmälningsblanketten (föregående sida) och tryck på sänd igen.
   

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. I första hand önskar vi att du betalar kursavgiften via din nätbank. Anmälningssystemet styr dig efter anmälningen till din nätbank. Ifall du inte kan betala kursen via nätbanken eller om du är berättigad till studiesedel sänder institutet automatiskt en betalningslänk till din e-post. Betalningslänken är i kraft i 14 dagar. I annat fall sänder vi dig en pappersfaktura till din hemadress. Märk att pappersfakturan kostar 3,50€. OBS! Under 18-åring bör fylla i förmyndarens personuppgifter och adress. För varje familjemedlem görs egen anmälan ( t.ex. Lek & Plask). Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 6. Annullering bör ske 5 vardagar före kursens början (via nätet eller per telefon). Om annulleringen sker senare än 5 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter betalar den studerande hela kursavgiften.    
   

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:


 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1301102 Uusi kurssi!

  Sipoon Vanha kirkko onkin autiokirkko!

  Lärare: Ulla Rahola
  Plats: Nikkilän opistotalo/Nickby instituthus Yleisluokka, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8, 04130 Sipoo/Sibbo
  Hösttermin: 12.9.2020 - 12.9.2020
  Anmälningstiden börjar: 20.8.2020 12:00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 1399110

  Syvennä perus-ja digitaitojasi - avoimempi väylä työelämään

  Lärare: Tarja Ekholm
  Plats: Nikkilän opistotalo, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo
  Lektioner : 224,00    Hösttermin: 1.9.2020 - 11.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 29.6.2020 10:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1399210

  Fördjupa dina digitala- och grundläggande färdigheter- en bredare farled ut i arbetslivet

  Lärare: Hanna Fridolfsson
  Plats: Nikkilän opistotalo, Iso Kylätie 8, 04130 Sipoo
  Lektioner : 224,00    Hösttermin: 1.9.2020 - 11.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 29.6.2020 10:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser