Sipoon opisto - Sibbo institut

Languages Search
Suomeksi På svenska

3203204 Missbrukarproblematik, 5 sp distanskurs

This course is cancelled
Lärandemål och allmänfärdigheter: Efter avslutad kurs förväntas de studerande inneha kunskap om missbrukarproblematik, dess orsaker, förlopp, konsekvenser och behandlingsformer. Kursen omfattar beskrivningar av olika typer av missbruk med speciell fokus på alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar. Bakgrunden till missbruk tas upp. Innehåll Kursen omfattar kopplingar till såväl medicinsk problematik som psykologiska symptom som uppstår i samband med olika former av missbruk. Social problem i anknytning till missbruk tas också upp. Dessutom behandlas skillnader beroende på kön och ålder. Sjukdomsförloppet beskrivs, från debuten till det starkaste beroendet. Dessutom presenteras olika behandlingsformer och hur man väljer behandlingsform beroende på klientens personlighet och problematik. Prestationssätt Enskild examinationsuppgift. Undervisningsformer Ledd undervisning via zoom, diskussioner, individuellt arbete i moodle, seminarium Tidpunkt: 27.10 kl 17.00-20.00, 3.11 kl 17.00-20.00, 13.11 kl 09.00-14, 24.11 slutseminarium med obligatorisk närvaro: kl. 17.00-ca. 21. (närvaro: minst 3 av 4 gånger, obs sista tillfället obl.) Kurslitteratur 1.Agerberg, M. (2019): Kidnappad hjärna. Studentlitteratur 2.Heilig, M. (2019): Beroendetillstånd. Mekanismer, diagnostik och behandling. Studentlitteratur. 3.Sandström, S. (2019): Missbruk, trauma, samsjuklighet. Gothia Fortbildning 4.Övrig litteratur: Nakken, C (2016): Beroendepersonligheten – att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende NivåGrundstudier

Teacher: Rönnlund-Nygård Anette

Number of places: Maximum number of course participants 25, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Date and time: We: 17.00 - 20.00 Sa: 09.00 - 14.00

Autumn term: 27.10.2021 - 24.11.2021 (20 Lessons)

Price: 70,00 €

Registration begins: 19.8.2021 12.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject