Sastamalan Opisto

Kielet Haku

12010111 Kielten pari- ja yksilöopetus

Yksilöopetukseen on jatkuva ilmoittautuminen. Huom! Ilmoittautuminen kevään ja kesän yksilöopetusjaksoille alkaa 2.1.2019 klo 12:30 ja päättyy 31.5.2019. Englannin yksilöopetusta annetaan myös opiston lomakausina.

Sastamalan Opistossa on mahdollista opiskella yksittäis- tai pariopetuksena useimpia Opistossa opetettavia kieliä, esimerkiksi suomea toisena kielenä, englantia, saksaa, italiaa, viroa, venäjää, espanjaa, portugalia, hepreaa, kiinaa ja japania. Ruotsia voi opiskella etäopiskeluna.

Opiskelija voi itse valita tason ja kehitettävän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, sanasto, tekstin tai kuullun ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdistelmä, jossakin määrin myös työelämäkieli). Opettaja auttaa tarvittaessa tason määrittelyssä ja hänen kanssaan sovitaan tapaamisajat.

Opetus järjestetään pääosin Sastamalan Opiston omissa tiloissa. Joidenkin opettajien (suomi, englanti, ruotsi, italia ja espanja) kanssa voi myös opiskella Skypen välityksellä. Tällöin opiskelijalta edellytetään Skypen perusosaamista. Mikäli ohjausta Skypen käyttöön tarvitaan, osa oppitunneista käytetään siihen.

Lisäksi mikäli opettaja vastaanottaa opiskelijan kirjoitelmia tai akateemisia tekstejä ja antaa niistä palautteen, osa oppitunneista käytetään siihen.

Yksilö- ja pariopetusta annetaan vain yksityishenkilöille. Opisto ei laskuta yksilö- tai pariopetusta julkisyhteisöiltä tai yrityksiltä. Maksu pitää ilmoittautumisen yhteydessä ohjata yksittäishenkilölle. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee peruuttaa suoraan opettajalle 24 h ennen tunnin alkua. Muussa tapauksessa tunti katsotaan pidetyksi.

Tunteja on rajoitetusti, joten paikka kannattaa varata ajoissa! Tunnit suositellaan pidettäväksi saman lukukauden aikana.

Pariopetuksessa molempien on oltava samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla tasolla olevan mukaan. Sastamalan Opisto ei välitä pareja.

Yksittäisopetuksen 10 oppitunnin (45 min) opintomaksu on 200 €. Pariopetuksen 10 tai 15 tunnin opintomaksu määräytyy seuraavasti: 10 tuntia x 45 min. x 2, yht. 400 €, 200 €/hlö 15 tuntia x 45 min. x 2, yht. 600 €, 300 €/hlö.

HUOM! Yhden oppitunnin pituus on normaalit 45 minuuttia!

Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja Mari Penkkimäelle, mari@sastamalanopisto.fi, 050 309 9704

 

Ilmoittaudu viimeistään: 31.5.2019 0:00:00

Opettaja: eri opettajat

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Eri kohteet

Kevätlukukausi: 3.1.2019 - 31.7.2019 (10 oppituntia)

Kurssimaksu: 200,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit