Riihimäen kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska

610103 HOITAJAKSI LAPSIPERHEISIIN -KURSSI AIKUISILLE JA NUORILLE

Kurssille toivotaan lisää opiskelijoita!
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssilla saa valmiuksia lastenhoitotehtäviin perheissä. Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin, kehitysvaiheisiin ja lapsen kuulemiseen liittyviin kysymyksiin, sekä leikkiin ja sen merkitykseen. Kurssilla opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia, tutustutaan lasten erityisen tuen tarpeisiin sekä perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Hyväksytysti suoritettu kurssi ja osallistujan soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat mahdollisuuden pyrkiä mukaan MLL:n hoitajatoimintaan. Kurssin laajuus on 60 tuntia: Lähiopetus – 36 t, Kirjallisia pohdintatehtäviä, kurssin aikana. – 15 t ja Harjoittelu – 9 t. Kurssille voivat osallistua 15 -vuotiaat (täyttävät tänä vuonna 16 vuotta) ja sitä vanhemmat henkilöt. Kurssi kokoontuu torstai-iltaisin lukiolla klo 17.00–19.30 ja opistotalossa la 26.10. lk 4 ja 30.11. klo 10–15. Lisätietoa kurssista

MUKAAN MLL:n HOITAJATOIMINTAAN!

Hyväksytysti suoritettu kurssi ja soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat mahdollisuudet pyrkiä mukaan MLL:n lastenhoitajatoimintaan niiden kuntien alueella, joissa uusia hoitajia tarvitaan. Lisätietoja: liisa.lindstrom(at)mll.fi

 

RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan.

 

MLL:n lastenhoitokurssi nuorille ja aikuisille RIIHIMÄELLÄ

Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan myös leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia, tutustutaan lasten erityisen tuen tarpeisiin sekä perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kurssin aikana käsitellään myös itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Kurssi antaa valmiuksia lastenhoitotehtäviin perheissä sekä valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa, lyhytaikaisissa hoitotehtävissä ja lapsiperheen apuna. Kurssi sisältää lähiopetusta 36 tuntia, kirjallisia tehtäviä 15 tuntia (oppimispäiväkirja) ja harjoittelua lapsiperheessä 9 tuntia.

 

       
   
 
     

KURSSIOHJELMA

TO 19.9.

Kurssin avaus. Kurssin sisällön ja tavoitteiden esittely, sekä harjoitteluun ja oppimispäiväkirjaan liittyvä ohjeistus.

t0 26.9.

Lapsen kohtaaminen ja kuuleminen. Tavoitteena on, että kurssilainen ottaa lapseen myönteisen ensikontaktin, ymmärtää, että hoitaja on juuri lasta varten, osaa kommunikoida eri-ikäisten lasten kanssa. Kouluttaja: Johanna

 

TO 3.10.

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Tavoitteena on, että kurssilainen tietää lapsen kehityksen normaalin kulun, ymmärtää kehityksen etenevän yksilölliseen tahtiin ja osaa tukea lasta kaikissa kehitysvaiheissa. Kouluttaja: Niina

TO 10.10.

Hoitajana perheessä. Tavoitteena on, että kurssilainen oppii perheen kohtaamiseen tarvittavia taitoja, suhtautuu suvaitsevaisesti erilaisiin perheisiin ja saa käsityksen lapsen arjesta. Kouluttaja: Johanna

 

LA 26.10.  KLO 10-15

Leikitään ja puuhataan yhdessä I osio. Tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää leikin ja elämysten merkityksen lapselle, saa tietoja ja taitoja sekä ideoita lasten kanssa puuhailuun. Kouluttaja: Niina

Leikitään ja puuhataan yhdessä II osio. Ennakkotehtävä puuhapussi

TO 31.10.

Lapsen hyvä hoito osio I. Tavoitteena on, että kurssilainen hoitaa lasta kunnioittavasti ja yksilöllisesti, osaa huolehtia eri-ikäisten lasten perustoiminnoista, ja ymmärtää hoidon tarpeen ja jatkuvan havainnoinnin merkityksen lapsen hyvinvoinnille. Kouluttaja: Johanna

TO 7.11.

Lapsen hyvä hoito osio II. Kouluttaja: Johanna

tO 14.11.

Lapsella on erityinen hoidon tarve. Tavoitteena on, että kurssilainen osaa hoitaa tavallisimpiin lasten tauteihin sairastunutta lasta, ja tietää, että on olemassa erityistä tukea tarvitsevia lapsia sekä ymmärtää sairauden vaikutuksen lapseen ja perheeseen. Kouluttaja: Niina

TO 21.10.

Lapsen tapaturmien ennaltaehkäisy ja -hoito. Tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää valppauden merkityksen lasten tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja osaa toimia tavallisimmissa tapaturmatilanteissa, sekä ymmärtää EA-taitojen merkityksen lasten hoidossa. Kouluttaja: Niina

TO 28.11.

Minä hyvänä hoitajana. Tavoitteena on, että kurssilainen saa valmiuksia kehittyä hyvänä ja vastuullisena hoitajana, oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä ymmärtää omat rajansa hoitajana. Harjoittelun purku. Kouluttaja: Johanna

HARJOITTELU TULEE OLLA SUORITETTUNA  25.11.MENNESSÄ  JA PÄIVÄKIRJANPALAUTUS 28.11.MENNESSÄ

LA 30.11. KLO 10-13 (13-15 MLL perehdytys)

Kurssin päätös. Oppimispäiväkirjan palautus ja arviointi. Palautteet, kurssin ja sen vaikutusten arviointi. Todistusten jako. MLL toimintoihin tutustuminen esim. lastenhoitotoiminta

 


Ilmoittautuminen alkaa: 12.6.2019 10:00:00

Opettaja: MLL:n kouluttajat

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Riihimäen lukio, Koulukatu 5, 11100 Riihimäki

Päivä ja kello: To: 17.00-19.30 La: 10.00-15.00

Syyslukukausi: 19.9.2019 - 30.11.2019 (36 oppituntia)

Kurssimaksu: 70,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit