Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Languages Sök
Suomeksi In English

35760V Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, Lapin yliopisto

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. 

Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta. 

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat syventää ymmärtämystään yritysviestinnästä, markkinoinnista, tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä sekä palvelumuotoilusta osana markkinointiviestinnän ja palvelutuotannon laajaa kenttää. Palvelumuotoilun perusopinnot sopivat hyvin sivuaineeksi esim. liiketaloustieteiden, matkailututkimuksen ja taiteiden tiedekunnan opiskelijoille, mutta myös muille palvelumuotoilusta ja bisneksen sekä taiteiden yhdistämisestä kiinnostuneille.

Tavoitteet: Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot (muutokset mahdollisia):

 • Johdanto muotoiluajatteluun (2 op) 9.-10.10. (yhteensä 14 oppituntia) - opettajana Anna-Miia Suihkonen
 • Palvelujen markkinointi (5 op) 30.-31.10. ja 4.-5.12. (yhteensä 30 oppituntia) - opettajana Maijastiina Jokitalo
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3 op) 8.-9.1. ja 29.-30.1. (yhteensä 21 oppituntia) - opettajana Anna-Miia Suihkonen
 • Brändi ja visuaalisuus (3 op) 12.-13.3. ja 27.3. (yhteensä 21 oppituntia) - opettajana Maijastiina Jokitalo
 • Muotoilu liiketoiminnassa (4 op) 14.-15.5., 4.-5.6. ja 11.-12.6. (yhteensä 28 oppituntia). - opettajana Anna-Miia Suihkonen 
 • Julkisten palvelujen muotoilu (4 op) 3.-4.9., 17.-18.9. ja 1.10. (yhteensä 28 oppituntia) - opettajana Anna-Miia Suihkonen
 • Palvelumuotoilun johtaminen (4 op) 2.10., 15.-16.10. ja 12.-13.11. (yhteensä 28 oppituntia) - opettajana Anna-Miia Suihkonen

Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille ennen opintojen alkua.

Kesäyliopiston maksu on 950 e, minkä lisäksi Lapin yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 35 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan kolmessa erässä (lokakuu 2020, tammikuu 2021 ja huhtikuu 2021).

Lärare: TaM Anna-Miia Suihkonen ja KTT Maijastiina Jokitalo

Antal platser: Maximalt antal platser 22, Lediga platser.

Undervisningsställe: Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14, 28100 PORI

Dag och klocktid: fre.: 16.30 - 20.30 lör.: 09.00 - 16.30

Hösttermin: 9.10.2020 - 5.12.2020 (44 lektioner)
Vårtermin: 8.1.2021 - 12.6.2021 (70 lektioner)
Hösttermin: 3.9.2021 - 13.11.2021

Kursavgift: 950,00 €

Anmälningstiden börjar: 11.6.2020 10:00

Anmälningstiden slutar: 25.9.2020 15:00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne