Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Languages Sök
Suomeksi In English

35710V Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Turun yliopisto

Erityispedagogiikan perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään tukea tarvitsevien kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Erityispedagogista tietoa voivat työssään hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Porin kesäyliopistossa tutorina toimii KM Elina Mäkipere. Opintoryhmätapaamiset aina maanantaisin kello 18-20.30. Opintojen sisältö ja alustava tapaamisaikataulu (muutokset mahdollisia):

 • Perusopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen ti 8.9. klo 17-18.45
 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  Opintoryhmätapaamiset 7.9., 21.9. ja 28.9. Luennot verkkoympäristössä to 17.9., ke 23.9. ja to 24.9. klo 17.30-20
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 2.10. mennessä
  Suoritustapa moodle- tai sähköinen tentti (suoritusmahdollisuus 14.10. klo 18.30–16.10. klo 17.30). Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä (palautus 16.10. mennessä).
 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op
  Opintoryhmätapaamiset 26.10., 9.11., 16.11. ja 7.12. Luennot verkkoympäristössä la 24.10. ja la 7.11. klo 10-12.30
  Suoritustapa harjoitustyöt ja essee (palautus 6.1. mennessä)
 • Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
  Opintoryhmätapaamiset 18.1. ja 1.2. Luennot verkkoympäristössä la 16.1. ja la 23.1. klo 10.15-12.45
  Suoritustapa harjoitustyö ja moodle- tai sähköinen tentti (suoritusmahdollisuus 10.2. klo 17.30–12.2. klo 17.30)
 • Perusopintojen kirjallisuus 7 op
  Opintoryhmätapaamiset 1.3. ja 29.3.
  Suoritustapa moodle- tai sähköinen tentti (suoritusmahdollisuus 14.4. klo 17.30–16.4 klo 17.30)
 • Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op 
  Opintoryhmätapaaminen 19.4.
  Suoritustapa essee (palautus 28.5. mennessä)

Opinnot suositellaan aloitettavaksi Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolla.

Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet tutustumiskäynnin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niitä voi seurata verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Kesäyliopiston maksu on 120 e, minkä lisäksi Turun yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 250 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan kahdessa erässä (marraskuussa 2020 ja tammikuussa 2021).

Lärare: KM Elina Mäkipere

Antal platser: Maximalt antal platser 20, Lediga platser.

Undervisningsställe: Porin Lyseo: luokka 135, Annankatu 5, 28100 Pori

Dag och klocktid: mån.: 18.00 - 20.30

Hösttermin: 7.9.2020 - 31.12.2020 (21 lektioner)
Vårtermin: 1.1.2021 - 19.4.2021 (15 lektioner)

Kursavgift: 120,00 €

Anmälningstiden börjar: 11.6.2020 10:00

Anmälningstiden slutar: 28.8.2020 15:00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne