Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

30192K MUUTTUVA ESIMIESTYÖ -VALMENNUS

Uusi koulutus!

Kohderyhmä

Kuntaorganisaatioiden esimiehet, joilla on riittävä kokemus johtamistyöstä sekä mahdollisuus kehittää oman vastuualueensa toimintaa. 

Tavoite 

Esimiehet ja johto ovat muutoksen ytimessä. Muuttuva Esimiestyö™ -valmennuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä tunnistamaan oma roolinsa muutoksen johtajana ja antaa eväitä muutoksen suunnitteluun, viestintään ja koordinoituun johtamiseen. Valmennuksessa pureudutaan esimiehen omien valmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä otetaan käyttöön työkaluja muutoksen johtamisen tueksi. 

Valmennuksen teemoja ovat

•Työyhteisön kehittämisen johtaminen •Henkilöstön osaamisen johtaminen 

•Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen 

•Asiakkuuksien johtaminen 

•Talouden johtaminen 

Näistä valitaan yksi, omaan työyhteisöön ja johtamiseen liittyvä todellinen kehittämis/muutoshaaste, jota työstetään valmennuksen ajan. Lisäksi valitaan oma, henkilökohtainen esimiehenä kehittymisen haaste (esim. oma ajankäyttö muutoksessa, omat vuorovaikutuksen tai ilmaisun tavat, palautteen antaminen/vastaanottaminen, jaksamiskysymykset, muutosasenteet, oma rooli esimiehenä tms).

Koulutusaika 10.09.2019 - 31.08.2020
Valmennus toteutetaan 12-15 hengen ryhmässä. Valmennus sisältää yhdeksän noin kuukauden välein järjestettävää tapaamista. Yhden tapaamisen kesto on kolme tuntia klo 12:30-15:30. Lisäksi valmennuksen aikana tehdään omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä ja pohdintoja. 

Valmennuksen aikataulu: • 10.09.2019 • 29.10.2019 • 12.11.2019 • 17.12.2019 • 14.01.2020 • 11.02.2020 • 17.03.2020 • 07.04.2020 • 26.05.2020 

Koulutuspaikka: Tiedepuisto 3, Pori 

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksutonta. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja/arvioija, jonka kanssa arvioidaan prosessin aikana tapahtuvaa oppimista ja joka arvioi työssä tapahtuvia muutoksia.  Keskustele ennen hakeutumista esimiehesi kanssa oppisopimusmahdollisuudesta ja organisaation edellytyksistä sitoutua muutostyöhösi.

Kouluttajina toimivat johdon työnohjaajat Teija Harju ja Juha Harikkala, WinNova.

Kokonaisuus on osa Porin kaupungin esimiesvalmennustarjotinta.

Opettaja: Vaihtuva Luennoitsija

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 15, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Päivä ja kello: Ti: 12.30 - 15.30

Syyslukukausi: 10.9.2019 - 31.12.2019 (15.96 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 26.5.2020 (19.94 oppituntia)

Ilmoittautuminen alkaa: 28.2.2019 0:00

Ilmoittaudu viimeistään: 31.7.2019 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit