Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

35713V Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op, Turun yliopisto

Aineopinnoissa opiskelija syventää ajattelu- ja lukutaitoaan perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Lisäsi opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä. Aineopinnot voi aloittaa, kun erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin

Porin kesäyliopistossa tutorina toimii KM Elina Mäkipere. Opintoryhmätapaamiset aina maanantaisin kello 18-20.30. Opintojen sisältö ja alustava tapaamisaikataulu (muutokset mahdollisia):

 • Aineopintojen aloitusohjaus verkkoympäristössä  / Hannele Massinen ma 7.9. klo 17-18.45 
 • Erityiskasvatuksen historia 3 op
  Suoritustapa: Moodletentti / sähköinen tentti
 • Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 14.9. ja 5.10.
  Luento-opetus on yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet.
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 25.9. mennessä
  Ennakkotehtävän palautus pe 2.10. mennessä
  Suoritustapa: Moodletentti / sähköinen tentti
 • Oppimisen vaikeudet pedagogisena haasteena 5 op
  Luento-opetus on yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet.
  Opintoryhmätapaamiset 2.11. ja 30.11.
  Suoritustapa: Harjoitustyö yksilö- tai pienryhmätyönä (palautus 8.1. mennessä)
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
  Luennot verkkoympäristössä ti 12.1. klo 16.30-18 ja ma 18.1. klo 16.30-19.45
  Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 19.-25.1.
  Opintoryhmätapaamiset 25.1., 8.3. ja 15.3.
  Tutkimussuunnitelman palautus 8.2. mennessä.
  Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa la 13.2. klo 9-12.30 TAI klo 13.30-17
  Suoritustapa: Harjoitustyö yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden. 
 • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op
  Kevät 2021, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
  Suoritustapa: Harjoitustyö ja kurssin raportointi, lyhyt referaatti
 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op
  Kevät 2021 tai syksy 2021, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
  Suoritustapa: Moodletentti, verkkotehtävä
 • Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op
  Syksy 2021, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
  Suoritustapa: Essee ja/tai Harjoitustyö yksilö- tai parityönä. Esseen ja ops-tehtävän palautus oman aikataulun mukaan syys-, marras-, helmi- tai huhtikuun lopussa lv. 2020–2021 tai lv. 2021–2022.
 • Proseminaari 8 op
  Syksy 2021 - kevät 2022, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
  Suoritustapa: Tutkielma ja seminaari. Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa, verkko-opetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus. 

Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet tutustumiskäynnin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niitä voi seurata verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Kesäyliopiston maksu on 225 e, minkä lisäksi Turun yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 350 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan kahdessa erässä (marraskuussa 2020 ja helmikuussa 2021).

Opettaja: KM Elina Mäkipere

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Porin Lyseo: luokka 135, Annankatu 5, 28100 Pori

Päivä ja kello: Ma: 18.00 - 20.30

Syyslukukausi: 7.9.2020 - 31.12.2020 (18 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.7.2021 (21 oppituntia)
Syyslukukausi: 1.8.2021 - 31.12.2021
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 7.3.2022

Kurssimaksu: 225,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 11.6.2020 10:00

Ilmoittaudu viimeistään: 28.8.2020 15:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit