Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

35750V Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot 30 op, Itä-Suomen yliopisto

Osaamistavoitteet: Opinnot suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet 
 • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet 
 • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä 
 • on saanut valmiuksia opettaa suomea henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Kohderyhmä: Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Valintakriteerinä opintoihin on, että opiskelijan äidinkieli on suomi tai hänellä on vastaava kielitaito, joka on esitettävä todistuksella. Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

 • todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
 • todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
 • todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
 • todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
 • Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla.

Sisältö: Pakolliset opintojaksot: 

 • Suomen kielen rakenne 5 op
 • Suoritustapa: Verkkokurssi (32 t), kertaustehtävät ja tentit Moodlessa 
 • Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
  Suoritustapa: Verkkokurssin tehtävät, kirjallinen työ Moodlessa ja muita oppimistehtäviä
 • Kulttuurienvälinen viestintä 5 op 
  Suoritustapa: Verkkokurssi Moodlessa
 • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op 
  Suoritustapa: Verkkokurssi Moodlessa

Valitse lisäksi kaksi seuraavista: 

 • Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op 
 • Harjoittelu 5 op 
 • S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Muutokset mahdollisia. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojen info-tilaisuus Zoom-välitteisesti ti 1.9. klo 17-18.30 (linkki lähetetään ilmoittautuneille elokuun lopussa).

Kesäyliopiston maksu on 75 e, minkä lisäksi Itä-Suomen yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 220 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan marraskuussa 2020.


Opettaja: Opettaja Nimeämätön

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Syyslukukausi: 1.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.5.2021

Kurssimaksu: 75,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 11.6.2020 10:00

Ilmoittaudu viimeistään: 27.8.2020 15:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit