Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

35703V Kasvatustieteen aineopinnot 35 op, Turun yliopisto

Tavoitteena kasvatustieteen aineopinnoissa on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Kasvatustieteen aineopinnot voi aloittaa, kun kasvatustieteen perusopinnot 25 op (tai opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot 25 op tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen perusopinnot ovat myös Porin kesäyliopiston tarjonnassa vuosittain.

Porin kesäyliopistossa tuutorina toimii KM Seppo Pamppunen. Opintoryhmätapaamiset aina keskiviikkoisin kello 17-19.30. Opintojen sisältö ja alustava tapaamisaikataulu (muutokset mahdollisia):

SYKSY 2020

 • Aineopintojen aloitusohjaus verkkoympäristössä / Hannele Massinen to 10.9. klo 17-18.45
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
  Opintoryhmätapaamiset 16.9., 30.9. ja  7.10. Luento verkkoympäristössä ma 21.9. klo 17.15-19.45
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 25.9. mennessä
  Suoritustapa essee yksilö- tai pienryhmätyönä, palautus pe 16.10. mennessä
 • Koulutuspolitiikka 6 op
  Luennot verkkoympäristössä ke 23.9., ke 30.9., to 1.10., to 7.10. ja ti 20.10. klo 16.15-17.45. Opintoryhmätapaamiset 28.10. ja 11.11.
  Suoritustapa Moodletentti (suoritusmahdollisuus 11.11. klo 17.30–13.11. klo 17.30) SEKÄ harjoitustyö (väittelyharjoitus) tai essee, palautus pe 20.11. mennessä
 • Kasvatuksen historia 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 2.12. ja 16.12.
  Suoritustapa essee yksilö- tai pienryhmätyönä, palautus pe 8.1. mennessä

KEVÄT 2021

 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
  Luennot verkkoympäristössä ti 11.1. klo 16.30-18 ja ma 18.1. klo 16.30-19.45. Opintoryhmätapaamiset 27.1., 3.3. ja 10.3.
  Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa la 13.2. klo 9-12.30 TAI klo 13.30-17
  Suoritustapa tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä, palautus pe 19.3. mennessä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson aikaisemmin, suorittaa hän opintojakson Moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden (suoritusmahdollisuus 10.2. klo 17.30–12.2. klo 17.30)
 • Kasvatusfilosofia 3 op
  Luennot verkkoympäristössä ti 23.3. ja ti 30.3. klo 17-19.30. Opintoryhmätapaamiset 31.3. ja 21.4.
  Suoritustapa essee yksilö- tai parityönä, palautus pe 30.4. mennessä
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 5.5. ja 26.5.
  Suoritustapa projektityö pienryhmä- tai yksilötyönä, palautus 11.6. mennessä

SYKSY 2021 - KEVÄT 2022

 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
  Suoritustapa Moodletentti (suoritusmahdollisuus 15.9. klo 17.30–17.9. klo 17.30)
 • Proseminaari, kasvatustiede 8 op
  Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
  Suoritustapa tutkielma yksilö- tai parityönä ja seminaari. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa, verkko-opetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle.
  Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta.
  Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Ryhmä kokoontuu kolmen lukukauden ajan 2-3 kertaa kuukaudessa. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetukseen on osallistumismahdollisuus myös verkkoympäristössä. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Useimmista luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Kesäyliopiston maksu  on 305 e, minkä lisäksi Turun yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 350 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan kolmessa erässä (marraskuu  2020, helmikuu 2021 ja toukokuu 2021).

Opettaja: KM Seppo Pamppunen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Porin Lyseo: luokka 163, Annankatu 5, 28100 Pori

Päivä ja kello: Ke: 17.30 - 20.00

Syyslukukausi: 10.9.2020 - 31.12.2020 (28 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.7.2021 (23 oppituntia)
Syyslukukausi: 1.8.2021 - 31.12.2021
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 12.3.2022

Kurssimaksu: 305,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 11.6.2020 10:00

Ilmoittaudu viimeistään: 1.9.2020 16:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit