Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

35735V Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, Itä-Suomen yliopisto

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville.
 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille.
 • täydennyskoulutuksesi.
 • tutkinto-opintoihin sivuaineeksi.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus rakentuu viidestä pakollisesta ja kahdeksasta valinnaisesta opintojaksosta, joista muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus.

Porin kesäyliopistossa tuutorina toimii KL Tarja Ruoholinna-Jakonen. Opintoryhmätapaamiset ovat aina torstaisin kello 18-19.30. 

Kaikille yhteiset opintojaksot (muutokset mahdollisia):

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 10.9. ja 24.9.
  Suoritustapa oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
 • Organisaatioiden johtaminen 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 15.10. ja 29.10.
  Suoritustapa verkkotentti tai verkkokurssi.
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 19.11. ja 3.12.
  Suoritustapa oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
 • Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 14.1. ja 28.1.
  Suoritustapa oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  Opintoryhmätapaamiset 4.3. ja 18.3.
  Suoritustapa oppimistehtäviä yksilötyönä

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
 • Elinvoimainen organisaatio 3 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I:Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa verkko-opintoja tukee opintoryhmätyöskentely. Opintoryhmätapaamisia järjestetään kaikille yhteisissä opintojaksoissa (2 tapaamista / jakso). Valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaan. Opinnoissa laaditaan oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osan opintojaksoista voi suorittaa verkkotenttinä tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. 

Kesäyliopiston maksu on 110 e, minkä lisäksi Itä-Suomen yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 220 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan marraskuussa 2020.

Opettaja: KL Tarja Ruoholinna-Jakonen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Porin Lyseo: luokka 135, Annankatu 5, 28100 Pori

Päivä ja kello: To: 17.30 - 19.00

Syyslukukausi: 10.9.2020 - 31.12.2020 (14 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 18.3.2021 (8 oppituntia)

Kurssimaksu: 110,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 11.6.2020 10:00

Ilmoittaudu viimeistään: 1.9.2020 16:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit