Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

40540S ME AARTEENVARTIJAT – LUONNON MONIMUOTOISUUS OPETUKSESSA

Ilmoittautumisaika on päättynyt, kysy vapaita paikkoja Osaava Satakunnasta!


ME AARTEENVARTIJAT - LUONNON MONIMUOTOISUUS OPETUKSESSA
Koulutus esi- ja perusopetuksen opettajille

Yhteistyössä WWF Suomi


Lähiopetuspäivät- ja paikat: 

Ke 25.9. klo 13-16.45, Porin Taidemuseon luentotila, Eteläranta, Pori
Ke 20.11. klo 13-16.45, Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, Pori

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen opettajat

Sisältö: 
Tervetuloa koulutukseen! Me aarteenvartijat -koulutuskokonaisuudessa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Koulutukseen osallistuva opettaja saa sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta opettajan on helppo toteuttaa yksi tai useampi oma monialainen oppimiskokonaisuus. Me aarteenvartijat -koulutus on suunniteltu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään kaksi opettajaa samasta koulusta/yksiköstä.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän kanssa. 

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.


Koulutuksen tavoitteet:
1) Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja työkaluja toiminnalliseen ja monialaiseen ympäristöopetukseen. 2) Koulutukseen osallistuvien osaaminen luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja suojelusta vahvistuu:
3) Osallistujat saavat konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiselle.

Koulutuksen rakenne:

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä.

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?  
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden tilaan ja merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

  1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEITA ETSIMÄSSÄ - MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME 

Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA Havainnointi- ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

ETÄLUENTO: OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
Videoluento johdatuksena osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

  1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA - YKSI MONIEN PUOLESTA

Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta.

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Tuotosten toimittaminen MAPPAan.

Kouluttajat:

Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja luontokoulujen yhteistyönä. Sitä järjestetään usealla paikkakunnalla ympäri Suomen.

Kouluttajina Porissa järjestettävässä koulutuksessa toimivat:

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF (MMM, FT) 

Toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, FEE Suomi (LTO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) Lisätietoja koulutuksesta antaa WWF:n ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, puh. 0505114397 tai sähköposti essi.aarnio-linnanvuori@wwf.fi.

Porissa järjestettävä koulutus järjestetään yhteistyössä Osaava Satakunnan ja Luontotalo Arkin kanssa.


***

Koulutuksen hinta:  Osaava Satakunta -verkostossa mukana olevien kuntien* sivistystoimialan henkilöstölle koulutus on maksuton. 

*Osaava Satakuntaan kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Säkylä ja Ulvila

Koulutus sisältää kahvin molempina lähipäivinä.


Lisätietoja: Osaava Satakunta, puh. 044 701 7077, sanna.kulha@pori.fi

 
 

Lataukset:

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 18, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Luontotalo Arkki : MUU TILA, Pohjoispuisto 7, 28100 PORI

Päivä ja kello: Ke: 13.00 - 16.45

Syyslukukausi: 25.9.2019 - 20.11.2019 (8 oppituntia)

Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2019 10:00

Ilmoittaudu viimeistään: 16.9.2019 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit