Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Languages Search
Suomeksi På svenska

35800V Farmasian perusopinnot 25 op, Itä-Suomen yliopisto

Farmasian perusopinnoissa opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta. Haluatko tietää, miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin.

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen
 • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
 • farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
 • farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
 • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi
 • muille aiheesta kiinnostuneille

Kuuntele opintojen infotallenne (kesto 12 min): http://www.oppi.uef.fi/opk/video/avoin/ay_2020_farmasia_po_rs/

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op (syksy 2020)
 • Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op (syksy 2020 - kevät 2021)
 • Fysikaalinen farmasia, 2 op (kevät 2021)
 • Perusfarmakologia, 3 op (kevät 2021)
 • Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 4 op (syksy 2021)
 • Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op (syksy 2021)
 • Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 4 op (syksy 2021)
 • Opinnot sisältävät aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Luennot ovat tallenteina Moodlessa. 

Kesäyliopiston maksu on 75 e, minkä lisäksi Itä-Suomen yliopisto veloittaa avoimen yliopiston maksua 220 e rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Porin kesäyliopiston osuus maksusta laskutetaan marraskuussa 2020.


Teacher: Opettaja Nimeämätön

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Opistotalo: Klaffi, Gallen-Kallelankatu 14, 28100 PORI

Autumn term: 1.9.2020 - 31.12.2020
Spring term: 1.1.2021 - 31.7.2021
Autumn term: 1.8.2021 - 31.12.2021

Price: 75,00 €

Registration begins: 11.6.2020 10:00

Registration ends: 3.9.2020 0:00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject