null

Petäjä-opisto

Kielet Haku
På svenska In English

1103107 Muotokuvamaalauksen verkkokurssi

Tämä kurssi on peruttu
Muotokuvan maalaaminen on ajatonta. Tämä kurssi antaa mahdollisuuden harjoittaa ja kehittää omaa osaamista muotokuvamaalarina. Verkkokurssi tarjoaa täydentävää osaamista sekä syventää väri- ja havaintotaitoa. Se tarjoaa innovatiivisen mahdollisuuden syventää ja laajentaa tietotaitoa öljyvärimaalauksesta ja se säästää resursseja ajankäytössä sekä tilaratkaisuissa. Kurssin jälkeen osataan soveltaa kurssin sisältöä myös omassa taidetyöskentelyssä. Kurssi koostuu kahdesta osiosta, muotokuvan maalaaminen valokuvasta sekä muotokuvan maalaaminen peilin kautta. Huomioi että lauantaisin on verkkotapaaminen. Opiskelijalla pitää olla omat materiaalit ja välineet, opettaja ohjaa hankinnoissa.Tervetuloa mukaan.

OSA A) MUOTOKUVAN MAALAAMINEN VALOKUVASTA, 09.09-16.10.2021 1. Muotokuvan maalaamisen valokuvasta tavoitteet Havainto ja sen tulkinta maalauksen keinoin Syventää ja laajentaa omaa maalaustaitoa havainnon ja värien tulkinnan kautta Osaa soveltaa kurssin sisältöä omissa taideprosesseissa Vuorovaikutteinen reflektiivinen oppiminen 1.1. Maalauskurssi verkossa, muotokuvan maalaaminen valokuvasta: tausta ja tarve Verkkoopetuksen pedagogisena tavoitteena ja taustana on tasa-arvoisuuden ja vastavuoroisuuden korostaminen. Paino piste on oppimisessa ja sen tukemisessa. Verkkomaalauskurssi sisältää yhteisöllisiä zoomi tapaamisia, joiden tarkoitus on vahvistaa vuorovaikutteista reflektiivistä oppimista. Verkkokurssin ydinajatuksia on kannustaa ja rohkaista ottamaan vastuu itsenäisestä oppimisesta, tämä pohjautuu elinikäisen oppimisen ajatusmaailmaan. Maalauskurssi verkossa tarjoaa innovatiivisen mahdollisuuden syventää ja laajentaa tietotaitoa öljyvärimaalauksesta ja se säästää resursseja ajankäytössä sekä tilaratkaisuissa. 1.2. Maalauskurssi verkossa: sisältö ja toteutus Maalauskurssi verkossa koostuu seuraavista osista 1. Opetussisältö ja toteutuksen tiedot 2. Lukujärjestys ja kuvaus kurssin kulusta 3. Zoomin käyttö (tai muu vastaava) 1. Opetussisältö ja toteutuksen tiedot Opetussisältö koostuu seuraavista osista; materiaalioppi, piirtäminen, vesiliukoisilla öljyväreillä maalaus, tehtävät/ itsearviointipäiväkirjan ylläpitäminen, zoomi- ja sähköpostikontaktit. Materiaaliopissa oppilaat saavat sähköposti- ja videomuodossa ohjeistusta sekä vesiliukoisten öljyvärien sekoitusohjeita että oikeiden detaljipensselien hankinta ehdotukset. Opetuskokonaisuuteen kuuluu lukujärjestyksen asettamien työvaiheiden valmistuminen tiettyihin päivämääriin mennessä, ennakkotehtävä, itsearviointi päiväkirjan ylläpitäminen ja niiden vuorovaikutteinen analysointi. Ennakkotehtävän purkuun käytetään Zoom tapaamista, jossa se käydään ryhmässä läpi. Oppilaat pitävät itsearviointi päiväkirjaa, joka puretaan viimeisessä Zoom tapaamisessa. Osaamistulokset ja asiakokonaisuudet: Perspektiivin hallinta, komplementtivärien hallinta, tunnistaa öljyvärimaalauksen perusteet, analysoida perinteistä pohjustus- ja maalausmateriaaleja, perehdytys perinteisiin maalaustekniikoihin; piirtäminen, värin sekoitusharjoitukset ja komplementtimaalauksen tekninen osaaminen. Toteutuskohtaiset osaamistulokset (tavoitteet) ja asiakokonaisuudet: Opintojakso on muotokuvamaalausta valokuvasta. Tavoitteina on havainto ja sen tulkinta maalauksen keinoin. Asiakokonaisuudet: Maalauksen eri vaiheet toteutetaan osiossa valokuvasta, oman muotokuvan maalaaminen. Tavoitteena on saavuttaa naturalistiset muoto, varjo, ihonväri ja näköisyyskriteerit. Materiaaleina on käytössä akryyli ja vesiliukoinen öljyväri (myös normaali öljyväri). Materiaalit hankitaan itsenäisesti ja on suositeltavaa hankkia itse esim. detaljipensseleitä lisää. Värillisten pohjien (akryyliväreillä) ja komplementtiväri maalausta. Opintojakson toteutus: Sähköposti- ja Zoom kontaktit luovat vuorovaikutteisen oppimisympäristön. Muut kurssin tavoitteet: Perspektiivin hallinta, piirtäminen, muodon hahmotus, väriopin perusteet, komplementtivärien ominaisuudet ja värillisten maalauspohjien tuntemus. Muotokuvamaalauksen problematiikka aukenee kurssin aikana, kurssin tuomaa tietotaitoa voi hyödyntää laajasti eri maalaustyyleissä. Käytettävä kirjallisuus ja muu materiaali: Oppilaat tutustuvat yhteen muotokuvamaalariin, jonka teoksesta tehdään ihon eri värisävyjen värikartta. Oppilaat saavat yhden video tallenteen, alustavan kurssi selosteen, sekä kaksi info pakettia. Kurssi perustuu sähköpostin- ja zoomin väliseen vuorovaikutteiseen yhteisölliseen oppimiseen. 2. Lukujärjestys ja kuvaus kurssin kulusta: Kurssin aikataulutus: Syyskauden torstai sähköpostikontaktit, sekä vuorovaikutteiset Zoom kokoontumiset. (Zoom päivämäärät täsmentyvät kurssin mukaan). Sähköposti kontaktit: To, 09.09.2021, 2 oppirunria klo: 18–19.30 To, 16.09.2021, 2 “ “ To, 23.09.2021, 2 “ “ To, 30.09.2021, 2 “ “ To, 07.10.2021, 2 “ “ To, 14.10.2021, 2 “ “ Zoom: (la) La, 11.09.2021, 60 min klo: 12–13.00 La, 18.09.2021, 60 min ” La, 25.09.2021, 60 min ” La, 02.10.2021, 60 min ” La, 09.10.2021, 60 min ” La, 16.10.2021, 60mim ” 1. To, 09.09.2021, ensimmäinen sähköposti kontakti, oppilaat ottavat sähköpostitse kontaktia opettajaan ja esittävät kysymyksiä koskien kurssia. 2. Ma, 06.09.2021, opettaja lähettää oppilaille sähköpostitse alustavan infon, kuvauksen kurssista sekä Zoom ohjeet (tai muu vastaava, esimerkiksi, jitsi- kokoussovellus). Sähköpostin yhteydessä on myös video, jossa on värien sekoitus opetusta. Oppilaat saavat sähköpostiinsa kuvauksen kurssin sisällöstä (hankintaan kuuluu mm, hiili, lyijykynä, kartonki, akryylivärit pohjanmaalaukseen, vesiliukoiset öljyvärit (normaali öljyvärit), detaljipensselit ja maalauspohja 40x60cm. Videolla esitetään esimerkiksi, miten ammattitaiteilija pitää pensseleitä oikein kädessään ja käyttää eri pensseleitä tiettyihin väreihin. Miten perusväreistä sekoitetaan ihon eri sävyjä (komplementtivärien hallinta) ja miten värit asetetaan paletille, lämpöiset- ja kylmät värit vastakkaisille puolille. Ensimmäisessä oppilaille lähetetyssä sähköpostissa on sekä ennakkotehtävän että itsearviointi -päiväkirjan ohjeet, joka puretaan ensimmäisessä Zoom tapaamisessa. -Ennakkotehtävä tulee olla valmis ensimmäisessä Zoom tapaamisessa 11.09.2021 Oppilaat valitsevat yhden muotokuvamaalarin, jonka ihon eri värisävyjä tutkien maalaavat siitä värikartan (10–20 eri väri sävyä). Oppilaat tekevät muotokuvasta ja sen tekijästä kirjallisen esityksen, joka puretaan ensimmäisessä Zoom tapaamisessa. Samalla vastataan kysymyksiin; Miksi juuri tämä muotokuvataiteilijan värimaailma kiinnostaa, miten värikartan tekeminen luonnistui, mitä koki haasteelliseksi, ym. -Itsearviointi -päiväkirja Itsearviointi -päiväkirjan tarkoituksena on kehittää itsearviointia, joka on keskeinen osa jatkuvaa kehittymistä. Itsearviointi päiväkirjan ylläpitäminen kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään. Itsearvioinnissa omaa taiteellista osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin ja nostetaan onnistumiset esiin ja asetetaan kehittymistavoitteet realistisille tasoille. Itsearviointi päiväkirjassa edetään kurssin vaiheiden mukaan, jossa oppilaat analysoivat omakuvan maalaamista peilin kautta, hahmottamisesta muotokuvan valmistumiseen saakka. Itsearviointi päiväkirjassa arvioidaan esimerkiksi; mitä maalaustekniikassani koen vahvuudekseni ja miksi, missä koen onnistuvani ja miksi ja kokonaisarvio omasta suorituksesta. Itsearviointi päiväkirja kirjoitetaan Word-muodossa (tai muu vastaava), joka lähetetään opettajalle. Itsearviointi päiväkirja puretaan viimeisellä Zoom päivänä. 3. La 11.09.2021 klo: 12–13.00, ensimmäinen tapaaminen Zoom, kurssilaiset esittäytyvät ja puretaan ennakkotehtävä. Tehtävä valmistelee ja syventää havainnointia ihon eri sävyistä. Kontaktitapaamisessa selvennetään ensimmäisen muotokuvavaiheen yksityiskohtia. 4. Ma 13.09.2021 oppilaat saavat seuraavan infopaketin Oppilaat aloittavat itsenäisesti piirtämään omakuvaa valokuvasta. Välineenä ovat hiili, lyijykynä, kartonki, punaliitu ja fixatiivi. Lukujärjestys on määrittänyt päivämäärän, tietyn hahmotusvaiheen saavuttamiseen, jossa tarkastellaan mittasuhteita ja perspektiiviä. Oppilaat ottavat kuvan piirtämästään hahmotuksesta ja lähettävän sen sähköpostiin sekä opettajalle että muille kurssilaisille 5. To 16.09.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h 6. La, 18.09.2021, Zoom tapaaminen, vuorovaikutteista keskustelua oppilaiden työvaiheista 7. Ma, 20.09.2021, opettaja lähettää seuraavan infopaketin, maalauksen aloittaminen korostetusti kylmillä väreillä. Oppilaat ovat lukeneet kurssiselosteesta ohjeistuksen piirroksen siirtämisestä punaliitutekniikalla maalauspohjalle sekä komplementti maalauksen rakentumisesta. Maalausprosessi alkaa. Oman muotokuvan maalaaminen valokuvasta aloitetaan komplementtiväreillä. Maalauksessa edetään siten, että kylmiin varjokohtiin maalataan lämpöisiä sävyjä ja lämpöisiin kohtiin kylmiä värisävyjä. Kerroksissa edetään vaiheittain kuivahkolla pensselillä verkkomaisesti luoden värisävyjä kerroksien päälle. Oppilaat ottavat kuvan teoksestaan 24.09.2021 päivämäärään mennessä, joka lähetetään sähköpostin välityksellä sekä opettajalle että toisille kurssilaisille 8. To, 23.09.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 9. La, 25.09.2020 klo 12–13.00, Zoom tapaaminen, vuorovaikutteista keskustelua työvaiheista 10. To, 30.09.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 11. La, 02.10.2021 klo: 12–13.00, Zoom tapaamisessa, vuorovaikutteista ja reflektiivistä analysointia. 12. Ma, 04.10.2021, oppilaat saavat viimeisen info paketin, joka koskee maalausprosessia lämpimillä väreillä. 13. To, 07.10.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h 14. La, 09.10.2021 klo:12–13.00, Zoom tapaaminen 15. To, 14.10.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 16. La, 16.10.2021, kurssi päättyy, vuorovaikutteista keskustelua valmiista töistä, puretaan itsearviointipäiväkirjan antia lyhyesti. OSA B) kurssi jatkuu MUOTOKUVAN MAALAAMINEN PEILIN KAUTTA, 28.10-04.12.2021 Muotokuvan maalaamisen peilin kautta tavoitteet Maalauskurssi verkossa, muotokuvan maalaaminen peilin kautta. Kurssi rakentuu edelleen kiinteistä zoomi- ja sähköposti kontakteista. Lisäksi tämänkin kurssin kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävä ja itsearviopäiväkirjan kirjoittaminen. Kurssin aikataulutus: Syyskauden torstai sähköpostikontaktit, sekä vuorovaikutteiset Zoom kokoontumiset. (Zoom päivämäärät täsmentyvät kurssin mukaan). Sähköposti kontaktit: To, 28.10.2021, 1,5 h, klo: 18–19.00 To, 4.11.2021, 1,5 h To, 11.11.2021, 1,5 h To, 18.11.2021, 1,5 h To, 25.11.2021, 1,5 h To, 02.12.2021, 1,5 h Zoom: (la) La, 30.10.2021, 60 min, klo: 12–13.00 La, 06.11.2021, 60 min, (tai su 07.11.2021) La, 20.11.2021, 60 min La, 27.11.2021, 60 min La, 04.12.2021, 60 min 17. To, 28.10.2021, ensimmäinen sähköposti kontakti, oppilaat ottavat sähköpostitse kontaktia opettajaan ja esittävät kysymyksiä koskien kurssia. 18. Ma, 25.10.2021, opettaja lähettää oppilaille sähköpostitse alustavan infon, kuvauksen kurssista sekä Zoom ohjeet (tai muu vastaava, esimerkiksi, jitsi- kokoussovellus). Sähköpostin yhteydessä on myös video, jossa on värien sekoitus opetusta. Oppilaat saavat sähköpostiinsa kuvauksen kurssin sisällöstä (hankintaan kuuluu mm. suurehko peili, hiili, lyijykynä, kartonki, akryylivärit pohjanmaalaukseen, vesiliukoiset öljyvärit, detaljipensselit ja maalauspohj40x60cm. Videolla esitetään esimerkiksi, miten ammattitaiteilija pitää pensseleitä oikein kädessä ja käyttää eri pensseleitä tiettyihin väreihin. Miten perusväreistä sekoitetaan ihon eri sävyjä, (komplementtivärien hallinta) ja miten värit asetetaan paletille, lämpöiset- ja kylmät värit vastakkaisille puolille. -Ennakkotehtävä, tulee olla valmis ensimmäisessä Zoom tapaamisessa 30.10.2021 Oppilaat valitsevat yhden muotokuvamaalarin, jonka ihon eri väri sävyjä tutkien maalaavat siitä värikartan (10–20 eri väri sävyä). Oppilaat tekevät muotokuvasta ja sen tekijästä kirjallisen esityksen, joka puretaan ensimmäisessä Zoom tapaamisessa. Samalla vastataan kysymyksiin; Miksi juuri tämä muotokuvataiteilijan värimaailma kiinnostaa, miten värikartan tekeminen luonnistui, mitä koki haasteelliseksi, ym. -Itsearviointi päiväkirja Itsearviointi päiväkirjan tarkoituksena on kehittää itsearviointia, joka on keskeinen osa jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Itsearviointi päiväkirjan ylläpitäminen kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään. Itsearvioinnissa omaa taiteellista osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin ja nostetaan onnistumiset esiin ja asetetaan kehittymistavoitteet realistisille tasoille. Itsearviointi päiväkirjassa edetään kurssin vaiheiden mukaan, jossa oppilaat analysoivat oma kuvan maalaamista peilin kautta, hahmottamisesta muotokuvan valmistumiseen saakka. Itsearviointi päiväkirjassa arvioidaan esimerkiksi; mitä maalaustekniikassani koen vahvuudekseni ja miksi, missä koen onnistuvani ja miksi ja kokonaisarvio omasta suorituksesta. Itsearviointi päiväkirja kirjoitetaan Word-muodossa (tai muu vastaava), joka lähetetään opettajalle. Itsearviointi päiväkirja puretaan viimeisellä zoomi päivänä 19. La, 30.10.2021 klo: 12–13.00, ensimmäinen tapaaminen zoomissa, puretaan ennakkotehtävä. Tehtävä valmistelee ja syventää havainnointia ihon eri sävyistä. Kontakti tapaamisessa selvennetään ensimmäisen muotokuvavaiheen yksityiskohtia, peilin koko, sen sijoittaminen, välineet, hahmotus, piirtäminen ja lopputuloksena naturalistinen näköispiirustus. 20. Ma, 01.11.2021, oppilaat saavat seuraavan infopaketin oppilaat aloittavat itsenäisesti piirtämään omakuvaa peilin kautta. Välineenä ovat hiili, lyijykynä, kartonki, punaliitu ja fixatiivi. Lukujärjestys on määrittänyt päivämäärän, tietyn hahmotusvaiheen saavuttamiseen, jossa tarkastellaan mittasuhteita ja perspektiiviä. Oppilaat ottavat kuvan piirtämästään hahmotuksesta ja lähettävän sen sähköpostiin sekä opettajalle että muille kurssilaisille 21. To, 04.11.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h 22. La, 06.11.2021 tai su 07.11.2021, Zoom tapaaminen, vuorovaikutteista keskustelua oppilaiden työvaiheista 23. Ma, 08.11.2021, opettaja lähettää seuraavan infopaketin, maalauksen aloittaminen kylmillä väreillä. Oppilaat ovat lukeneet kurssiselosteesta ohjeistuksen piirroksen siirtämisestä punaliitutekniikalla maalauspohjalle sekä komplementti maalauksen rakentumisesta. Maalausprosessi alkaa. Oman muotokuvan maalaaminen peilin kautta aloitetaan komplementtiväreillä. Maalauksessa edetään siten, että kylmiin varjokohtiin maalataan lämpöisiä sävyjä ja lämpöisiin kohtiin kylmiä värisävyjä. Kerroksissa edetään vaiheittain kuivahkolla pensselillä verkkomaisesti luoden värisävyjä kerroksien päälle. Oppilaat ottavat kuvan teoksestaan ----- päivämäärään mennessä, joka lähetetään sähköpostin välityksellä sekä opettajalle että toisille kurssilaisille 24. To, 11.11.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 25. La, 13.11.2020 klo: 12–13.00, Zoom tapaaminen, vuorovaikutteista keskustelua työ vaiheista 26. To, 18.11.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 27. 6. La, 20.11.2021 klo: 12–13.00, Zoomi tapaamisessa, vuorovaikutteista ja reflektiivistä analysointia. 28. Ma, 22.11.2021, oppilaat saavat viimeisen info paketin, lämpimät värit. 29. To, 25.11.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h 30. La, 27.11.2021 klo:12–13.00, Zoom tapaaminen 31. To, 02.12.2021, sähköposti kontaktit, 1,5 h. 32. La, 04.12.2021, kurssi päättyy, vuorovaikutteista keskustelua valmiista töistä, puretaan itsearviointipäiväkirjan antia lyhyesti.

Opettaja: Hannele Rosenbröijer

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Verkkokurssi

Päivä ja kello: To: 18.00 - 19.30

Syyslukukausi: 9.9.2021 - 2.12.2021

Kurssimaksu: 35,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 13.8.2021 9.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit