NURMIJÄRVEN OPISTO

Kielet Haku

110721 KUVATAITEEN PERUSOPETUS NURMIJÄRVI

Tämä on yleisryhmä, josta Kirkonkylän ryhmiin haluavat oppilaat siirretään oman ikäkautensa ryhmään. Tieto omasta ryhmästä sekä lasku lähetetään koteihin elokuussa. Opetus on Lukkarin koululla. 

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.  Kaikille opintojaan aloittaville ja  jatkaville tulee postissa oppilaskirje ja lasku. 

www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

Oletko kiinnostunut kuvataiteesta?

Haluaisitko kokeilla maalausta, piirtämistä, rakentelua, savitöitä tai animaation tekoa? Kaikkia noita ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa. Opetusta on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä.

Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu kansalaisopistossa, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän mukaista, taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Opetus on avointa kaikille 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

 

VARHAISIKÄ NUPPU -ryhmä (5—6 -vuotiaat)
Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. 120€/lukukausi sis. materiaalit.

Ryhmälle on myös oma ilmoittautuminen. Katso:  https://opistopalvelut.fi/nurmijarvi/courses.php?l=fi#pos-3-300-11073

 

 

PERUSOPETUS P1 ja P2
(7—12 -vuotiaat ) Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 175€/lukukausi sis. materiaalit.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (12v.—18v.)
Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen työskentely.200€/lukukausi sis. materiaalit.

 

Kirkonkylän kuvisryhmät löydät kotisivuilta: www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen alkaa: 1.4.2018 11:00:00

Opetuspaikka: NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU, Pratikankuja 8, 01900 NURMIJÄRVI

Syyslukukausi: 20.8.2018 - 30.11.2018
Kevätlukukausi: 8.1.2018 - 30.4.2019

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit