NURMIJÄRVEN OPISTO

Kielet Haku

110720 KUVATAITEEN PERUSOPETUS KLAUKKALA

Tämä on kuvataidekoulun yleisryhmä, josta Klaukkalan ryhmiin haluavat oppilaat siirretään oman ikäkautensa ryhmään. Tiedon omasta ryhmästä lähetetään koteihin. Ryhmätoivomuksen voi kertoa kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 040 9361994.  Opetus on Aitohelmessä Klaukkalantie 72.

Opetus kl. 2018 alkaa maanantaina 8.1.2018 lukujärjestyksen mukaan. Hiihtoloma on viikolla 8.

www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

Oletko kiinnostunut kuvataiteesta?

Haluaisitko kokeilla maalausta, piirtämistä, rakentelua, savitöitä tai animaation tekoa? Kaikkia noita ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa. Opetusta on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä.

Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu kansalaisopistossa, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän mukaista, taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Opetus on avointa kaikille 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

 

VARHAISIKÄ (5—6 -vuotiaat)
Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. 120€/lukukausi sis. materiaalit.

 

 

PERUSOPETUS P1 ja P2
(7—12 -vuotiaat ) Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 175€/lukukausi sis. materiaalit.

 

 

 SYVENTÄVÄT OPINNOT (12v.—18v.)
Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen työskentely. 200€/lukukausi sis. materiaalit.

 

Ilmoittautuminen alkaa: 1.12.2017 9:00:00

Opetuspaikka: KLAUKKALAN AITOHELMI, Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA

Kevätlukukausi: 8.1.2018 - 30.4.2018

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit