null

Kirkkonummen opistot - Instituten i Kyrkslätt

Languages Sök
Suomeksi In English

Studerande vid medborgarinstitutet kan annullera sin kursplats ännu 7 dagar före kursens början. Obs! Alla annulleringar skall göras skriftligt. Mera information om annulleringsreglerna https://www.kyrkslatt.fi/priser

Kursavgifterna kan betalas i samband med anmälan i nätbankstjänsten, med elektroniska kultur- eller motionssedlar (Smartum och ePassi är ibruk) eller med faktura, som skickas till varje kursdeltagares hemadress/faktureringsadress.

Bildkonstskolans annulleringsregler https://www.kyrkslatt.fi/priser-2

Musikinstitutets annulleringsregler https://www.kyrkslatt.fi/priser-1