null

KEURUUN KANSALAISOPISTO

Languages Sök
Suomeksi In English

De potentiella coronavirusbegränsningarna under läsåret 2021-22 kommer att påverka kurserna och kursavgifterna vid Keuru medborgarinstitut på följande sätt:

Ifall myndigheterna bestämmer att läroanstalternas närundervisning  bör avbrytas eller begränsningarna av sammankomster förhindrar normal undervisning, kommer kurserna antingen ställas in, senareläggas eller förändras till distansundervisning delvis eller helt. Kursavgiften som redan har fakturerats kommer att returneras enbart om kursen helt ställs in. En del av avgiften returneras enbart om kursavgiften faller till en lägre avgiftskategori på grund av timmarna som förverkligats på kursen och om summan som ska returneras är åtminstone 10 €. Om studiegrupper måste tillfälligt delas i mindre studiegrupper, ska kursavgifterna inte returneras, även om  mängden av närundervisning som en individuell student får skulle  bli mindre än planerad.

INNAN DU ANMÄLER DIG OBSERVERA FÖLJANDE:

1. När du anmäler dig till en kurs förbinder du dig att betala kursavgiften. Avgifterna kommer att faktureras enligt anmälningarna.

2. Kursavgiften betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren. Du säkrar din rätt att studera genom att betala kursavgiften vid förfallodagen. Obetalda kursavgifter går till indrivning direkt.

3. Om du vill annullera din anmälan till en kurs, måste du göra det senast 5 arbetsdagar innan kursen börjar genom att kontakta medborgarinstitutets kansli (tel. 0207 738 733). Genom annulleringen försäkrar du att studenter som står i kö får kursplats och du undviker att få en faktura själv.

4. Du kan bekanta dig med helteminskurser (11 veckor eller längre) gratis EN gång, som är den FÖRSTA kursträffenOBSERVERA! Om du avbryter kursen efter den första kursträffen, måste du själv meddela medborgarinstitutets kansli inom en vecka (7 dagar). Om du inte meddelar kansliet om ditt avbrytande, får du en faktura som du bör betala. På alla kurser faktureras alla studerande som är anmälda till kursen vid  faktureringstidpunkten.

5. Om du inte kan komma på den första kursträffen men vill bekanta dig med kursen gratis senare, anmäl dig först en vecka innan du går på kursen. Ifall du vill avbryta kursen efter att du har bekantat dig med den, gör enligt nummer 4.

6. Om du är med på en kurs minst två gånger, måste du betala kursavgiften, även om du avbryter kursen senare.

7. Vi sänder inte övrig information eller undervisningsmaterial före kursens början till de anmälda. Medborgarinstitutet tar kontakt endast om kursen blir inställd, starttiden ändras eller du erhåller en studieplats p.g.a annulleringarna.

8. Anmälningsinformation hittar du genom att klicka på ? Anvisningar som finns i spalten till vänster.

BETALNING MED SMARTUM OCH EPASSI

1. Förmåner som arbetsgivare ger åt arbetstagare är personliga, och därför kan man betala bara sin egen kursavgift med dem, inte t.ex. en familjemedlems kursavgift.

2. Betalningen bör täcka hela kursavgiften. Vi sänder inte delfakturor, och man kan inte betala kontant. Medborgarinstitutets kansli har inga betalterminaler. Lärarna mottar inte Smartum eller ePassi betalningar.

3. När du anmäler dig, välj ”Jag betalar med Smartum” eller ”Jag betalar med ePassi” i fältet paymentmethod.

4. Ta Smartum sedlar med dig till medborgarinstitutets kansli eller betala kursen med ePassi på kansliet inom två veckor efter kursstarten. Kort- eller veckoslutskurser måste betalas 5 dagar före kursstarten. Betalningar accepteras på medborgarinstitutets kansli måndag-fredag kl 9-15 eller enligt överenskommelse -> kontakta medborgarinstitutets kansli tel. 0207738733. Du kan också ta en skärmbild av kvittot på din elektroniska betalning från din mobiltelefon och sända den till kansliet.

5. Vi accepterar inte Smartum sedlar eller ePassi betalningar efter att vi har fakturerat en studerande för en kurs.

6. Medborgarinstitutet återbetalar inte kursavgiften som studeranden har betalt med Smartum eller ePassi, om han/hon annullerar kursen.

 

Aktuellt

 • 110210

  NÄYTELMÄPIIRI, Sahrajärvi

  Kursavgift: 32,00 €
  Lärare: Jarmo Kirjavainen
  Plats: Sahrajärven Nuorisoseurantalo, Sahrajärventie 16, 42600 Multia
  Lektioner : 24,00    Hösttermin: 29.10.2021 - 3.12.2021
  Lektioner : 44,00    Vårtermin: 14.1.2022 - 1.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 25.10.2021 15.00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 710372

  OMAN PIHAN SUUNNITTELU, Petäjävesi

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Heli Nousiainen
  Plats: Petäjäveden yläaste, luokka 233, Koulutie 1, 41900 Petäjävesi
  Lektioner : 6,00    Hösttermin: 30.10.2021 - 13.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 22.10.2021 15.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810205

  KARJALANPIIRAKKAKURSSI

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Raili Kallinen
  Plats: Kivikoulun laajennusosa, kotitalousluokka 254, Keuruuntie 18, 42700 KEURUU
  Lektioner : 5,00    Hösttermin: 30.10.2021 - 30.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 22.10.2021 15.00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 830137

  LAUANTAI-LAVIS, Haapamäki

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Aija Vilokkinen
  Plats: Haapamäen yhtenäiskoulu, sali, Riihontie 15, 42800 Haapamäki
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 30.10.2021 - 30.10.2021
  Lektioner : 2,00    Vårtermin: 19.2.2022 - 19.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 22.10.2021 15.00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 830207

  KORVA-AKUPUNKTIOKURSSI

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Saara Pekkanen
  Plats: Keuruun yhteiskoulu, luokka 212, II kerros, Jussi Rainion tie 5 A, 42700 Keuruu
  Lektioner : 10,00    Hösttermin: 30.10.2021 - 4.12.2021
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 22.10.2021 15.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830272 Inhiberad

  HYPNOSYNNYTYSVALMENNUS, Petäjävesi

  Kursavgift: 19,00 €
  Lärare: Kaisa-Maija Antila
  Plats: Petäjäveden perhekeskus, Miilutie 4, 41900 Petäjävesi
  Hösttermin: 26.10.2021 - 23.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 19.10.2021 15.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830273

  HYGIENIAPASSI, Petäjävesi

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Sirkka-Liisa Liias-Heikkinen
  Plats: Petäjäveden yläaste, luokka 233, Koulutie 1, 41900 Petäjävesi
  Lektioner : 7,00    Hösttermin: 26.10.2021 - 2.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 24.8.2021 8.30
  Anmälningstiden slutar: 19.10.2021 15.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser