null

Keravan Opisto ja Keravan Liikuntapalvelu

Languages Sök
Suomeksi In English

151200 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op / monimuoto-opetus

Ensimmäinen ilmoittautumispäivä 9.6.2022 klo 12.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2022 > siirretty 31.8.2022 asti
Viimeinen maksuton peruutuspäivä 21.8.2022
Hinta 150 € + 250 €= yht. 400€

Turun yliopiston Avoin yliopisto-opetus: Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa ja tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia.

Kenelle sopivat

Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat kasvattajille tai lasten / nuorten arjen jakaville henkilöille. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esim. luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Erityispedagogiikan perusteet 7 op

Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op

Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op

Arviointi

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1–5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opetus

Opetukseen sisältyy tutorin (KM Marjo Liete) ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravan lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa (Teams), verkkoluentoja (Zoom), verkkotehtäviä (Moodle) sekä verkkotenttejä (Moodle).  

Opintomaksu

Opintomaksu 400 € koostuu kahdesta eri osuudesta: 150 € (Keravan Opisto) ja 250 € (Turun yliopisto).

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 21.8.2022.  Sen jälkeen saat 150 € laskun Keravan Opistolta. Huom. tällä kurssilla ei ole Opiston normaalit peruutusehdot. Turun yliopiston laskun maksat erikseen elokuun lopussa annettujen ohjeiden mukaan.

Lisätietoa

Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi Erityispedagogiikan perusteet -opintojaksolla. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat, mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2014. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen, tai jos vastaavaa opintojaksoa ei ole enää tarjonnassa, suoritetaan jokin muu perusopintojen opintojaksoista. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Yhteyshenkilö

Leena Huovinen, suunnittelijakoordinaattori/ Keravan Opisto 040 318 2471


OPINTOJAKSOT JA AIKATAULU (muutokset mahdollisia)

Erityispedagogiikan perusteet 7 op
Viikko 36  to 8.9.2022 klo 17.30–19.15 Perusopintojen aloitusohjaus Keravan lukiolla
Viiikko 36  Luennot / Lilja Aikio lauantaina 10.9.2022 klo 10.00–12.30 verkko-oppimisympäristö.
Viikko 37  ma 12.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 38  Luennot / Lilja Aikio lauantaina 24.10.2022 klo 10.00–12.30 verkko oppimisympäristö
Viikko 38  HOPS:n (vapaaehtoinen) palautus 23.9.2022 mennessä.
Viikko 39 ma 26.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (casetehtävien purku, osallistumisvelvollisuus)
Viikko 40 Itsenäinen opiskelu
Viikko 41 ma 10.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (tutustumiskäyntien purku, osallistumisvelvollisuus)  
Viikko 42 Itsenäinen opiskelu  
Viikko 43 ma 24.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (väittely, osallistumisvelvollisuus)
Viikko 44 Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus 4.11.2022 mennessä

Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op
Huom! Harjoitustehtävät tarkentuvat elokuussa, jonka vuoksi ajoitussuunnitelma on alustava.
Viikko 45  ma 7.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 46  Itsenäinen opiskelu
Viikko 47  ma 21.11 klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 48  ma 28.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
(Perusopintojen kirjallisuus – moodletentti 7.12. klo 17.30–9.12.2022 klo 17.30)
Viikot 50–1  Joululoma ja itsenäinen opiskelu. Harjoitustehtävän palautus 6.1.2023 mennessä (tai opinto-oikeuden päättyessä 31.12.2022 mennessä.)

Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
Viikko 2  ma 9.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 3–5  Itsenäinen opiskelu ja omatoiminen lukupiirityöskentely
Viikko 6  Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa -moodletentti 8.2. klo 17.30–10.2.2023 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 14.9.2022, 12.4. ja 7.6.2023)
Viikot 7–9  Itsenäinen opiskelu ja omatoiminen lukupiirityöskentely
Viikko 10  ma 6.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (seminaari, osallistumisvelvollisuus

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op

Viikko 11  Itsenäinen opiskelu
Viikko 12  ma 20.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 13  Itsenäinen opiskelu
Viikko 14 ma 3.4. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 15  Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 12.4. klo 17.30–14.4.2022 klo 17.30
(muut 2 vrk:n moodletentit 14.9., 7.12.2022 ja 7.6.2023)
Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa ja tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia.

Opinnot soveltuvat kasvattajille tai lasten / nuorten arjen jakaville henkilöille. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esim. luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Lärare: KM Marjo Liete

Antal platser: Maximalt antal platser 18, Lediga platser.

Undervisningsställe: Keravan lukio lk. 2.51, Keskikatu 5, 04200 Kerava

Undervisningsspråk: Suomi

Dag och klocktid: mån.: 18.00 - 20.15 tors.: 17.00 - 18.45

Hösttermin: 8.9.2022 - 5.12.2022
Vårtermin: 9.1.2023 - 20.3.2023

Kursavgift: 150,00 €

Anmälningstiden börjar: 9.6.2022 12.00

Anmälningstiden slutar: 31.8.2022 23.55

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne