null

Keravan Opisto ja Keravan Liikuntapalvelu

Languages Sök
Suomeksi In English

151000 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op / monimuoto-opetus

Ensimmäinen ilmoittautumispäivä 9.6.2022 klo 12
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2022 - > siirretty 31.8. asti
Viimeinen maksuton peruutuspäivä 21.8.2022
Hinta 150 € + 250 €= yht. 400€

Turun yliopiston Avoin yliopisto-opetus: Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön ja hahmottaa tieteenalan teoriasuuntauksia. Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja ymmärtää niiden historiallisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita ja omaksuu valmiuksia tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Kenelle sopivat

Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa sovelt¬uvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
  • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
  • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
  • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Arviointi

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1–5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opetus

Opetukseen sisältyy tutorin (KM Marjo Liete) ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravan lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa (Teams), verkkoluentoja (Zoom), verkkotehtäviä (Moodle) sekä verkkotenttejä (Moodle).  

Opintomaksu

Opintomaksu 400 € koostuu kahdesta eri osuudesta: 150 € (Keravan Opisto) ja 250 € (Turun yliopisto). Ilmoittautuminen on sitova ja päättyy 21.8.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 21.8.2022.  Sen jälkeen saat 150 € laskun Keravan Opistolta. Huom. tällä kurssilla ei ole Opiston normaalit peruutusehdot. Turun yliopiston laskun maksat erikseen elokuun lopussa annettujen ohjeiden mukaan.

Yhteyshenkilö

Leena Huovinen, suunnittelijakoordinaattori/ Keravan Opisto 040 318 2471


OPINTOJAKSOT JA AIKATAULU (muutokset mahdollisia)

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
viikko 37  ke 14.9.2022 klo 17.00–19.00,  Kasvatustieteen perusopintojen Zoom- aloitus Keravan lukiolla
viikko 38  Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 21.9.2022 klo 17.30–20.00 verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 38  Luento / professori Päivi Siivonen to 22.9.2022 klo 16.15–18.00, verkko-oppimisympäristössä
viikko 39  ti 27.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 39 Luento / professori Päivi Siivonen to 29.9.2022 klo 16.15–18.00, verkko-oppimisympäristössä
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (vapaaehtoinen) palautus pe 28.10.2022 mennessä.
viikko 40  Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 5.10.2022 klo 17.30–19.00, verkko-oppimisymp.(Zoom)
viikko 41  ti 11.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 41  Moodle-tentti ke 12.10.2022 klo 17.00–21.00 (muut Moodle-tentit: 7.12.2022, 8.2.2023, 10.5.2023)


Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
viikko 42  Luento / yliopistonlehtori Heidi Salmento ke 19.10.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 43  ti 25.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla / Kirjallisen tehtävän ryhmäjako
viikko 43  Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 26.10. 2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 44  Itsenäinen työskentely
viikko 45  ti 8.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 46  Kirjallisen tehtävän palautus 18.11.2022 mennessä

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
viikko 47  ti  22.11.  klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 47  Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 23.11.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 48  Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 30.11.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 49  Itsenäinen työskentely: tenttiin lukeminen ja tiivistelmäpankki Moodlessa
viikko 50  ti 13.12. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 51  Itsenäinen työskentely: Tenttiin lukeminen ja verkkotyöskentely
viikko 52  Moodle-tentti 28.12. klo 17.00–30.12.2022 klo 17.00
(muut Moodle-tentit: 12.–14.10., 9.–11.11.2022, 8.–10.2., 8.–10.3. ja 7.–9.6.2023)

Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
viikko 1 Itsenäinen työskentely
viikko 2 Luennot / yliopistolehtori Rauno Huttunen ma 9.1.2023 ja ke 11.1.2023 klo 16.15–19.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 2 ti 10.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 3 Luennot / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ma 16.1. ja ke 18.1.2022 klo 17.30–19.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 4  ti 24.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 5  ti 31.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 6  Tehtävän palautus pe 10.2.2023 mennessä Moodleen.
(Kehitys- ja kasvatuspsykologian Moodle-tentti 8.-10.2.2023)


Kasvatus- ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op

viikko 7  ti 14.2. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 7  Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 15.2.2023 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisympäristössä
(Zoom) ja yliopistonlehtori Anne Laihon luentotallenteet
viikko 8 Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 22.2.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 9 ti 28.2. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikot 9–10  Itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely
viikko 11  Moodle-tentti 15. –17.3.2023
(muut Moodle-tentit 12. –14.10.2022, 11.–13.1.2023, 10.–12.5.2023, 7.–9.6.2023)


Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op
viikko 12  ti 21.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikot 12–14/18  Itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely
viikko 14  ti 4.4. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 15  Esseen palautus tai Moodle-tentti ke 12.4.2023 klo 17.00–14.4.2023 klo 17.00
tai
viikko 19  Esseen palautus tai Moodle-tentti ke 10.5.2023 klo 17.00–12.5.2023 klo 17.00
(muut Moodle-tentit: 7.–9.12.2022, 8.–11.3. ja 7.-9.6.2023Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön ja hahmottaa tieteenalan teoriasuuntauksia. Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja ymmärtää niiden historiallisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita ja omaksuu valmiuksia tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen. Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville.

Lärare: KM Marjo Liete

Antal platser: Maximalt antal platser 18, Lediga platser.

Undervisningsställe: Keravan lukio lk. 1.55, Keskikatu 5, 04200 KERAVA

Undervisningsspråk: Suomi

Dag och klocktid: tis.: 18.00 - 20.15 ons.: 18.00 - 20.15

Hösttermin: 14.9.2022 - 13.12.2022
Vårtermin: 10.1.2023 - 5.4.2023

Kursavgift: 150,00 €

Anmälningstiden börjar: 9.6.2022 12.00

Anmälningstiden slutar: 31.8.2022 23.55

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne