null

Kauhajoen kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG!

Anmälan till kurserna på hösten 2023 börjar måndagen den 28.8.2023 kl. 18.00 på kursanmälningssidan.

Instruktioner för registrering

Slutför alltid din kursanmälan genom att trycka på "Skicka", även om du har fått en reserverad plats. På så sätt får medborgarinstitutet information och kan, om möjligt, skapa nya undervisningsgrupper för populära kurser.

Om du måste avboka din registrering, gör det online eller genom att kontakta det civila utbildningscentrets kontor (tel. 0468511942) minst 3 (tre) dagar / 72 timmar före kursstart. Att inte delta i kursen eller att inte betala fakturan är INTE en avbokning.

DÅ DU ANMÄLER DIG:

  1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.
  2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.
  3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.
  4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
  5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.
  6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

  • Välj webbläsarens arbetsredskap
  • Internetinställningar
  • Dataskydd
  • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna