null

Kalliolan Setlementti ry KALLIOLAN KANSALAISOPISTO

Languages Search
Suomeksi På svenska

123500V Portugali, alkeet - verkko-opetus

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin. Osaat esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.Teacher: Eriikka Reko, HuK

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Verkkokurssi

Date and time: We: 18.40 - 20.10

Autumn term: 15.9.2021 - 8.12.2021

Price: 84,00 €

Registration begins: 14.6.2021 10.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Register