null

Ilmajoen kunta/Ilmajoki-opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 000003

  Musiikkiopiston oppilaaksi hakeminen

  Kursavgift: 220,00 €
  Lärare: Ilmoitetaan myöhemmin Aaopettaja
  Plats: Musiikkiopisto, Könnintie 34 C, 60800 ILMAJOKI
  Hösttermin: 1.8.2021 - 31.12.2021
  Vårtermin: 1.1.2022 - 31.7.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 17.5.2021 18.00
  Antal platser: 250
  Lediga platser
 • 110075

  Musiikkileikkikoulu 1,5-2v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 17.8.2021 - 14.12.2021
  Vårtermin: 11.1.2022 - 10.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110076

  Musiikkileikkikoulu 3v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 19.8.2021 - 16.12.2021
  Vårtermin: 13.1.2022 - 12.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110077

  Musiikkileikkikoulu 4v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 16.8.2021 - 20.12.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 16.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110079

  Musiikkileikkikoulu 5v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 17.8.2021 - 14.12.2021
  Vårtermin: 11.1.2022 - 10.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110081 Kellonaika muuttunut

  Musiikkileikkikoulu, viulukoulu

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 19.8.2021 - 16.12.2021
  Vårtermin: 13.1.2022 - 12.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110082

  Musiikkileikkikoulu, kantele 6v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 17.8.2021 - 14.12.2021
  Vårtermin: 11.1.2022 - 10.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110083

  Musiikkileikkikoulu, kantelekoulu B

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 16.8.2021 - 20.12.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 16.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110084

  Musiikkileikkikoulu, kantelekoulu A

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 16.8.2021 - 20.12.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 16.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110086 Kellonaika muuttunut

  Musiikkileikkikoulu, viulu 6v

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 19.8.2021 - 16.12.2021
  Vårtermin: 13.1.2022 - 12.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110089

  Musiikkileikkikoulu, ukulele 6 V

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: Musiikkiopisto, Könnintie 34 C, 60800 ILMAJOKI
  Hösttermin: 18.8.2021 - 15.12.2021
  Vårtermin: 12.1.2022 - 11.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110090

  Musiikkileikkikoulu, ukulelekoulu

  Kursavgift: 150,00 €
  Lärare: Johanna Laakso
  Plats: MUSIIKKIOPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS
  Hösttermin: 16.8.2021 - 20.12.2021
  Vårtermin: 10.1.2022 - 16.5.2022
  Anmälningstiden börjar: 21.4.2021 6.00
  Anmälningstiden slutar: 10.8.2021 18.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110380

  Akvarellimaalaus

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Minna Haavisto
  Plats: Ilkanrati, Ilkantie 17, 60800 ILMAJOKI
  Hösttermin: 6.8.2021 - 8.8.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.6.2021 12.00
  Anmälningstiden slutar: 23.7.2021 0.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser