Iin kunta/Ii-instituutti-liikelaitos/kansalaisopisto ja taidekoulu

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110119

  Muskari 1-2 -vuotiaille KL

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Essi Hirvelä
  Plats: Nättepori, taideluokka, Puistotie 1, 91100 Ii
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 7.1.2020 - 7.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.11.2019 11:30
  Anmälningstiden slutar: 31.12.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110120

  Muskari 3-4 -vuotiaille KL

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Essi Hirvelä
  Plats: Nättepori, taideluokka, Puistotie 1, 91100 Ii
  Vårtermin: 7.1.2020 - 7.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.11.2019 11:30
  Anmälningstiden slutar: 31.12.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110122

  Muskari 5-6 -vuotiaille KL

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Essi Hirvelä
  Plats: Nättepori, taideluokka, Puistotie 1, 91100 Ii
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 7.1.2020 - 7.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.11.2019 11:30
  Anmälningstiden slutar: 31.12.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110325

  Piirustus ja maalaus

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare: Milla Huhtala
  Plats: KulttuuriKauppila, Kauppilantie 15, 91100 II
  Vårtermin: 9.1.2020 - 23.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 9:00
  Anmälningstiden slutar: 16.12.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 110327

  Hyvinvointia Taiteesta

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare: Marianne Lukkarinen
  Plats: Kulttuurikauppila, Kauppilantie 15
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 20.1.2020 - 4.5.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.11.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 8.1.2020 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 110328

  Järjestelmäkamerakuvauksen jatko

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Juuso Haarala
  Plats: Nättepori, tietoppi, Puistotie 1, 91100 Ii
  Vårtermin: 9.1.2020 - 26.3.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 9:00
  Anmälningstiden slutar: 16.12.2019 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110403

  Ompelun iloa 2

  Kursavgift: 55,00 €
  Lärare: Raija Ojala
  Plats: Iin lukio käsityöluokka, Kisakentän talo, Valtarintie 11, 91100 II
  Vårtermin: 7.1.2020 - 14.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 9:00
  Anmälningstiden slutar: 16.12.2019 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110419

  Käsitöitä yhdessä lapsen kanssa, kevät

  Kursavgift: 12,00 €
  Lärare: Päivi Kuoppala
  Plats: KulttuuriKauppila, Kauppilantie 15, 91100 II
  Vårtermin: 15.1.2020 - 12.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 9:00
  Anmälningstiden slutar: 8.1.2020 0:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110603

  Minna Canthin jalanjäljillä

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Merja Männikkö
  Plats: Nättepori, tietoppi, Puistotie 1, 91100 Ii
  Vårtermin: 9.1.2020 - 23.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 9:00
  Anmälningstiden slutar: 16.12.2019 0:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser