Iin kunta/Ii-instituutti-liikelaitos/kansalaisopisto ja taidekoulu

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110300/H

  Haminan koulu 1-2 lk. / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Plats: Haminan koulu Kirkkotie 5
  Osoite: Kirkkotie 5, 91100, Ii
  Hösttermin: 3.9.2018 - 10.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 6.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110301/H

  Pohjois-Iin koulu 1-2 lk. / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Plats: Pohjois-Iin koulu
  Osoite: Virkkulantie 27, 91100, Ii
  Hösttermin: 6.9.2018 - 13.12.2018
  Vårtermin: 10.1.2019 - 9.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110302/H

  Olhavan koulu 1-2 lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: Olhavan koulu
  Osoite: Hietaniementie 2, 91140, Olhava
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 31.5.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110303/H

  Kuivaniemen koulu 1-2lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Plats: Kuivaniemen koulu
  Osoite: Opintie 30, 95100, Kuivaniemi
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110304/H

  Alarannan koulu 1-2 lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: Alarannan koulu
  Osoite: Alarannantie 293, 91100, Ii
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110305/H

  Ojakylän koulu 1-2lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Plats: Ojakylän koulu
  Osoite: Härmänkuja 1, 91100, Ii
  Hösttermin: 4.9.2018 - 11.12.2018
  Vårtermin: 8.1.2019 - 7.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110306/H

  Taidekoulun kuvataide / iltaryhmä 2018-2019

  Kursavgift: 120,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: KulttuuriKauppila
  Osoite: Kauppilantie 15, 91100, II
  Hösttermin: 27.8.2018 - 3.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 6.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110307/H

  Ylirannan koulu 1-2 lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: Ylirannan koulu
  Osoite: Yli-Iintie 224, 91110, Ii as
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110308/H

  Aseman koulu 1-2lk / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: Aseman koulu, Ii
  Osoite: Maalismaantie 32, 91110, Ii as
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 110309/H

  Jakun koulu 1-2 lk. / Kuvataide 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: Jakun koulu
  Osoite: Jakuntie 85 A 1, 91210, Jakkukylä
  Hösttermin: 27.8.2018 - 7.12.2018
  Vårtermin: 7.1.2019 - 3.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 15.6.2018 12:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 119800/H

  Taidekoulun valmentava opetus 6-vuotiaille 2018-2019

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare:  Opettaja avoin
  Plats: KulttuuriKauppila
  Osoite: Kauppilantie 15, 91100, II
  Hösttermin: 28.8.2018 - 27.11.2018
  Vårtermin: 8.1.2019 - 7.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 31.5.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser