null

Hiiden Opisto

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning

När du anmäler dig godkänner du villkoren och förbinder dig att följa dem. Fyll i blanketten noggrant. Se också till att du uppger ett aktuellt mobiltelefonnummer samt din e-postadress. 

Följ anmälningstiderna, vi tar inte emot anmälningar på förhand. Vi skickar inte ut något separat meddelande om kursplatsen före kursens början. Institutet kontaktar dig om kursen blir inställd eller om det finns en möjlighet att du ska få en reservplats. Bara ett tillräckligt antal deltagare är garanti för att kursen startar. Det finns ingen rätt till återbetalning av kursavgiften om kursen ställs in av skäl som ligger utanför kursarrangörens kontroll.

Avbokningsvillkor

När du anmäler dig förbinder du dig samtidigt att betala kursavgiften.  Om du avbokar din plats på kursen senast sju (7) dygn före kursens början debiterar vi ingen kursavgift. Vid avbokning som görs senare debiteras en avbokningsavgift. Betalda kursavgifter återbetalas inte. Att betala kursavgiften är detsamma som att lösa ut studieplatsen, varför vi inte gottgör studerande som avbryter studierna.

Avbokning av en kursplats är avgiftsfri om den görs sju (7) dagar före kursstart.

• Om kursplatsen avbokas senare än sju (7) dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 10 €.
• Om man avbokar en kursplats efter kursstart och mindre än hälften av kursen återstår, tas hälften av den totala kursavgiften ut av en studerande.
• Om man avbokar en kursplats efter kursstart och hälften eller mer än hälften kursen återstår, tas hela kursavgiften ut av den studerande.
• Om den studerande avbokar sitt deltagande på grund av sjukdom tas ingen kursavgift eller avbokningsavgift ut.

Betalning och betalningsmetoder

Räkningen skickas till hemadressen och varje räkning ska betalas med sitt eget referensnummer. Du kan betala en del av kurserna också genom nätbetalning i samband med att du anmäler dig elektroniskt. Efter faktureringen kan man inte betala med andra betalningssätt. Räkningarna och betalningspåminnelserna skickas ut via Lowell Finland Ab. I frågor som gäller faktureringen hänvisar vi till Lowell, kontaktinformation finns på fakturan.  

Epassi

På Hiisi-Institutet kan man betala med Sport- och kulturpasset i samband med anmälan över internet. Det är inte möjligt att betala kursavgiften efteråt med passet eller i samband med att man anmäler sig per telefon. När man betalar med Sport- eller Kulturpasset ska man anmäla sig separat för varje kurs. Med Sport- och Kulturpasset kan man inte betala följande kursgrupper:

• grundläggande kostundervisning
• öppet universitet
• föreläsningar
• matlagning
• språk
• andra kurser för examen

Observera dessutom att båda passen endast är avsedda för ditt personliga bruk.

Smartum

Hos oss kan du betala med Smartum-saldo medi samband med anmälan över internet. När du andvänder Smartum-saldo är villkoren desamma för betalning med Epassi (se ovan).

Rabatter

Institutet ger arbetslösa, studerande och skolelever (födda 2007-2009) en rabatt på 50 %. Rabatten är personlig. Rabatten gäller inte det öppna universitetets kurser, specialprissatta kurser, föreläsningar och inte heller förmåner för aktiva studerande (se Specialprissatta kurser). För att få rabatt, skicka in ett intyg till kansliet genast efter att du anmält dig. Om räkningen redan har skickats ut, kan inga rabatter längre beviljas. Meddela kansliet så snart som möjligt, om det drar ut på tiden med att få ett intyg.

Studiebidrag

Hiisi-Institutets invandrarstuderande och IT-studerande som fått ett pensionsbeslut och IT-studerande som är över 63 år kan få en befrielse från kursavgiften (max. 2 kurser/läsår). Mer information om studiesedelbidrag för fritt bildningsarbete som Utbildningsstyrelsen beviljar och om ansökan fås av kursens lärare. 

Spedialprissatta kurser

Om en kursavgift är märkt med: ”inga rabatter” är det en specialprissatt kurs som inte ger rätt till rabatt och inte hellerhar förmåner för aktiva studerande. Dessa kurser är bland annat kurser i huslig ekonomi, öppna universitetets kurser, föreläsningar osv. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Familjekurser

Familjekurserna är avsedda för vuxna och barn tillsammans. Både den vuxna och barnet ska anmälas till kursen och båda debiteras en kursavgift.

Learn and Link -kurser

Learn and Link-kurserna är avsedda för invandrare. För kursavgift kan man söka studiebidrag på Hiisi-Institutets kansli (max. 2 kurser/läsår).

Läroböcker och material

Läroböcker och material ingår inte i kursavgiften. De studerande skaffar och bekostar materialet själva, om inget annat nämns vid kursen. Kopieavgiften är 0,20 €/kopia.

Inställda lektioner

Om inställda lektioner  meddelar Hiisi-Institutet per telefon , via SMS eller på undervisningsstället. En enskild lektion som har inställts på grund av att läraren blivit sjuk ersätts inte med en extra lektion för studerande.

Lektionslängd

En lektion har en längd på 45 minuter. Antalet timmar har satts ut vid kursen med förkortningen ”t”. Till exempel: Lärarens namn, 20 t, 39 €. 

Olycksfalsförsäkring

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under lektionerna vid de evenemang som institutet ordnar och övervakar med gruppolycksfallsförsäkring. Ersättningarna följer de offentliga taxorna för hälso- oh sjukvård. Försäkringen gäller inte under resor som hänför sig till undervisningen.

Betyg

Vi kan ge intyg över avlagda kurser Ett avgiftsbelagt intyg på 10 €.

Förmån för aktiva studerande

Genom att betala 171 € i början av läsåret kan man delta i merparten av institutets kurser utan begränsning. Obs! Man ska anmäla sig till kurserna separat. Den studerande ska anmäla sig som aktiv studerande till institutets kansli senast 22.8. Avbokningsvillkoren gäller även aktiva studerande. Undervisning inom det öppna universitetet, inträdesavgifter till föreläsningar, kurser utan rabatter hör inte till kurserna med förmåner för aktiva studerande.