Ahjolan kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

1201052 Suomen jatkokurssi verkossa - Finnish continuation course online (taso A1.2-A1.3)

Verkkokurssi - online course

This course is for students who have studied some Finnish for beginners (e.g. Suomen mestari 1 ch 1-5). We will continue learning the basics of Finnish, focusing on language needed in everyday life as well as basic grammar. You will get weekly material that you can study when it suits you best. The online material comprises videos, audios and exercises to train listening comprehension, writing skills and speech. You will get online support and answers to your questions throughout the course. The languages of instruction are Finnish and English. 

To participate you need a computer / mobile device, a microphone and speakers. A camera is useful but not necessary. You also need the coursebook Suomen mestari 1 (the 2020 or later ed.), of which chapters 6-9 will be covered. The learning platform is Peda.net. The teacher will contact you by email prior to the beginning of the course and give instructions about the platform. No instruction during October 18-22. Note! There are no real time video meetings on this course; you can study on this course any time that suits you best.

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet jonkin verran suomen alkeita, esim. kirjan Suomen mestari 1 kpl 1-5 aiheet. Jatkamme suomen perusteiden opiskelua, opimme arjessa tarvittavaa kieltä ja opimme lisää perusrakenteita. Saat viikoittain uuden materiaalin, jota voit opiskella kun sinulle sopii parhaiten. Verkkomateriaali koostuu videoista, äänitteistä, kuullunymmärtämis-, kirjoitus- ja puheharjoituksista. Opiskelet osana ryhmää, saat tukea oppimiseen ja voit kysyä kysymyksiä koko kurssin ajan. Kurssin opetuskielinä ovat suomi ja englanti. 

Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/mobiililaitteen, mikrofonin ja kaiuttimet. Kamera on hyödyllinen, mutta ei välttämätön. Tarvitset myös oppikirjan Suomen mestari 1, (v. 2020 tai uudempi painos), josta käsittelemme kappaleet 6-9. Kurssialustana on Peda.net. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ennen kurssin alkua ja antaa ohjeet osallistumiseen. Ei opetusta 18.-22.10. Huom! Kurssilla ei ole reaaliaikaisia verkkotapaamisia vaan voit opiskella, kun sinulle parhaiten sopii.
Opettaja: Niemistö Anneli

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 15, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Verkkokurssi

Syyslukukausi: 14.9.2021 - 23.11.2021 (20 oppituntia)
Kevätlukukausi: 11.1.2022 - 22.3.2022 (20 oppituntia)

Kurssimaksu: 90,00 €

Erämaksumahdollisuudet:
Lukukausierät:
   Syksy: 45,00 €
   Kevät: 45,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.7.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 30.10.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu varalle