Ahjolan kansalaisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

1201045L Suomen alkeet verkossa - Finnish for beginners online (taso 0-A1.2)

Verkkokurssi - online course

This course is for beginners. We will start learning Finnish from scratch with a focus on words and phrases needed in everyday live as well as basic grammar. You will get weekly material that you can study when it suits you best. The online material comprises videos, audios and exercises to train listening comprehension, writing skills and speech. You will get online support and answers to your questions throughout the course. The languages of instruction are Finnish and English. 

To participate you need a computer / mobile device, a microphone and speakers. A camera is useful but not necessary. You also need the coursebook Suomen mestari 1 (the 2020 edition), of which chapters 1-5 will be covered. The learning platform is Peda.net. The teacher will contact you by email prior to the beginning of the course and give instructions about the platform. No instruction during March 1-5 (winter holiday) or April 5-9 (Easter holiday). Note! The times you see in the online calendar are there only for technical purposes, there are no real-time video meetings on the course; you can study at any time that suits you best. Note! The course is similar to course 1201044 which started in September -20.

Kurssi sopii vasta-alkajille. Aloitamme suomen opiskelun aivan alusta, tutustumme arkielämän sanastoon ja opimme perusrakenteita. Saat viikoittain uuden materiaalin, jota voit opiskella kun sinulle sopii parhaiten. Verkkomateriaali koostuu videoista, äänitteistä, kuullunymmärtämis-, kirjoitus- ja puheharjoituksista. Opiskelet osana ryhmää, saat tukea oppimiseen ja voit kysyä kysymyksiä koko kurssin ajan. Kurssin opetuskielinä ovat suomi ja englanti. 

Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/mobiililaitteen, mikrofonin ja kaiuttimet. Kamera on hyödyllinen, mutta ei välttämätön. Tarvitset myös oppikirjan Suomen mestari 1, (uudistettu v. 2020 painos), josta käsittelemme kappaleet 1-5. Kurssialustana on Peda.net. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ennen kurssin alkua ja antaa ohjeet osallistumiseen. Ei opetusta 1.-5.3. (talviloma) eikä 5.-9.4. (pääsiäinen). Huom! Kurssin kalenterissa näkyvät kellonajat ovat ainoastaan kokonaistuntimäärän seurantaa varten. Kurssilla ei ole reaaliaikaisia verkkotapaamisia; voit opiskella, kun sinulle parhaiten sopii.The course is similar to course 1201044 which started in September -20.

Teacher: Niemistö Anneli

Number of places: Maximum number of course participants 15, The course is fully booked, you can register on the waiting list.

Name of course location: Verkkokurssi

Spring term: 12.1.2021 - 8.6.2021 (40 Lessons)

Price: 69,00 €

Registration begins: 7.12.2020 10.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject