null

Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning:

Kryssa för det ämnesområde/de ämnesområden vars kurser du är intresserad av. Du kan också söka kurser genom att ange önskad veckodag eller kursplats. För att anmäla dig, klicka på knappen Lägg till i varukorgen. I varukorgen kan du sedan fylla i dina personuppgifter. Klicka till slut på knappen Skicka registrering.

Anmälningstiden till höstterminens 2022 kurser och föreläsningar började onsdag 10.8.2022 kl. 18.00. Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka före planerad kursstart.

Till vårens 2023 kurser börjar anmälningstiden torsdag 8.12.2022 kl. 18.00.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Anmälningstiden till höstens kurser började onsdag 10.8.2022 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inget annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Den som inte använder dator eller som saknar finskt personnummer kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Två dagar före kursstarten skickas i regel en automatisk påminnelse per mejl till de anmälda.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Detta gäller även för distanskurser och för barn om kursen undantagsvis är barnanpassad. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av höstens kurser börjar v. 36. Arbis kurser i institutshuset (Kaskisgatan 5) håller i regel undervisningsfritt under skolornas höstlov v. 42.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 

Alla kurs- och föreläsningsavgifter faktureras. Du får under höstens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post.

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Obetalda avgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår reduceras kursavgiften i motsvarande mån. Ett belopp som understiger 10 € kompenseras dock i regel inte om en kurs av någon anledning förkortas. Om Arbis drabbas av force majeure inverkar det inte på kursavgiften eller delar av den. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursträffar som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du få dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVGIFTSFRIA OCH RABATTERADE KURSER

Arbis deltar i det av Utbildningsstyrelsen finansierade åboländska projektet  ”Från ensamhet till mångsamhet”. Inom ramen för det kan du anhålla om en gratiskurs under hösten 2022 om du aldrig tidigare gått på Arbis eller om det är minst 10 år sedan senast. Förmånen gäller orabatterade kurser med gruppundervisning så länge projektmedlen räcker. Kontakta kansliet för närmare information efter att du anmält dig.

Lockar du med dig en helt ny kursdeltagare till en kurs kan både du och den du tagit med dig anhålla om gratis deltagande på en och samma kurs. Förmånen gäller orabatterade kurser med gruppundervisning så länge projektmedlen räcker. Kontakta kansliet för närmare information efter att ni anmält er.

Vissa kurser har via studiesedelsystemet redan rabatterade deltagaravgifter, vilket anges vid respektive kurs. Arbis erbjuder också integrationsrabatt för deltagare i samband med de flesta svenskkurser. För ytterligare information kontakta kansliet.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE OCH INHIBERANDE AV KURS

Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis kansli. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella avanmälningar eller meddelanden om  avbrytande av kurs. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs kan rektor besluta om avvikande avgift.

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetalda avgifter går till indrivning. Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då arbis@edu.turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. 

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum.


EVENTUELLA AVVIKELSER

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv och rekommendationer Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger om t.ex. nya epidemiutbrott eller motsvarande sker.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till distansundervisning. Uppstår detta behov meddelar Arbis de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.


KONTAKTUPPGIFTER TILL ARBIS KANSLI

Kansliet kan nås per telefon: 044 907 47 37 och per e-post: arbis@edu.turku.fi. Observera att vi inte tar emot kursanmälningar per telefon eller e-post.


ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inget annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen klart framgår att också minderåriga kan delta ska de anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga.

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. Detta gäller också minderåriga.

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra våningen och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar det privatdrivna Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida https://rekisteri.turku.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.