Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Om kursstart meddelas alltså inte skilt. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 830212

  CROSSNATURE - träna ute i naturen, varannan söndag

  Kursavgift: 22,00 €
  Lärare: Petra Mannström
  Plats: KATRINEDAL, parkeringsplatsen, Sigridsstigen 5, 20740 ÅBO
  Lektioner : 10,00    Vårtermin: 3.2.2019 - 28.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 14.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110621

  STICKNING, sju kvällar

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 25,67    Vårtermin: 25.2.2019 - 8.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 21.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110623

  TEXTILHOBBY, dagtid

  Kursavgift: 34,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 27.2.2019 - 17.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 21.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 810326

  FISK, en februarikväll 28.2

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 5,00    Vårtermin: 28.2.2019 - 28.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 26.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 340183 NY KURS!

  FOTOGRAFERING, fortsättning

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Aras Jarjis
  Plats: 4 vån. Rum 403. Dataklassen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 8,00    Vårtermin: 5.3.2019 - 26.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 8.2.2019 14:00:00
  Anmälningstiden slutar: 25.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 120559

  CULTURA ITALIANA - RES TILL ITALIEN, kortkurs på italienska och engelska

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Stefania Federico
  Plats: 5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 6,00    Vårtermin: 6.3.2019 - 3.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 5.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110426 NY KURS!

  KERAMIK, fortsättning

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Aras Jarjis
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 9,33    Vårtermin: 7.3.2019 - 28.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 8.2.2019 15:00:00
  Anmälningstiden slutar: 27.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830420

  SHIATSU - grundkurs för kvinnor och män, veckoslutet 8-10.3.2019

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Thea Mantsinen
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 17,67    Vårtermin: 8.3.2019 - 10.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 810335

  HYGIENPASS, marsveckoslutet 8-9.3

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Marianne Taipale
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 8,00    Vårtermin: 8.3.2019 - 9.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.2.2019 0:00:00
  Antal platser: 39
  Lediga platser
 • 320292

  S:T OLOFS SJÖLED - NYA PILGRIMSLEDEN FRÅN ÅBO TILL NIDAROS, föreläsn. ons. 13.3 kl.18.15-19.15

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Cecilia Lundberg, James Simpson
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 1,33    Vårtermin: 13.3.2019 - 13.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 5.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 112
  Lediga platser
 • 999801

  UGGLEUTFLYKT FÖR NATTUGGLOR, en marsnatt tors. 14.3 kl. 21.00-23.00

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRDS HUVUDINGÅNG
  Lektioner : 2,67    Vårtermin: 14.3.2019 - 14.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 6.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 830423

  SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, en marskväll 18.3

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Emilia Nylund
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 1,33    Vårtermin: 18.3.2019 - 18.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 10.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 110634

  MÖBELTAPETSERING, marsveckoslutet 22-24.3

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Anne Palin
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 18,33    Vårtermin: 22.3.2019 - 24.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 7.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 9
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 999809

  RESTAURERING AV BLOMSTERÄNGAR, föreläsn. ons. 27.3 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Peik Grönholm
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Vårtermin: 27.3.2019 - 27.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 26.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 112
  Lediga platser
 • 110632

  SNICKRA FÖR DIN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG, aprilveckoslutet 5-7.4

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Henrik Malmström
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 18,00    Vårtermin: 5.4.2019 - 7.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999802

  VÅRFÅGLAR OMKRING OSS, en aprilsöndag 7.4 kl. 9-11

  Kursavgift: 13,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka och Roland Vösa
  Plats: BIOLOGISKA MUSEET, Jungfrustigen 1, 20800 Åbo
  Lektioner : 2,67    Vårtermin: 7.4.2019 - 7.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.3.2019 0:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 999805

  FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARNATTEN, nattsångarexkursion fre. 7.6 kl. 22-02

  Kursavgift: 13,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE
  Lektioner : 4,67    Vårtermin: 7.6.2019 - 7.6.2019
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.5.2019 0:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser