Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

- Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Om kursstart meddelas alltså inte skilt. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

- Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen samt eventuella materialagvifter. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften och eventuella materialavgifter. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 130310

  MIKAEL REUTER: FINLANDSSVENSKAN OCH SVERIGESVENSKAN, föreläsn. ons. 13.11 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Mikael Reuter
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 13.11.2019 - 13.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 13.11.2019 15:00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 810349

  JAPANSK MATKULTUR - VETT OCH ETIKETT, en novemberkväll 21.11

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 5,00    Hösttermin: 21.11.2019 - 21.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 13.11.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 130305

  FYSISK TEATER - grundkurs, novemberveckoslutet 22-24.11

  Kursavgift: 31,00 €
  Lärare: Juuso-Matias Maijanen
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 14,33    Hösttermin: 22.11.2019 - 24.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 14.11.2019 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 110247

  FIOLKURS MED FINLANDSSVENSK FOLKMUSIK, novemberveckoslutet 22-24.11

  Kursavgift: 33,00 €
  Lärare: Marianne Maans
  Plats: 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 16,33    Hösttermin: 22.11.2019 - 24.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 14.11.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 120205

  REPETERA TECKENSPRÅK - novemberveckoslutet 23-24.11

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Brita Peura
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 23.11.2019 - 24.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 14.11.2019 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 110643

  KRANSAR AV NATURMATERIAL, en novemberkväll 25.11

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 4,33    Hösttermin: 25.11.2019 - 25.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 17.11.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 320385

  SJÄLVMEDKÄNSLA - BEHANDLA DIG SJÄLV SOM EN VÄN, föreläsn. ons. 27.11 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Ronnie Grandell
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 27.11.2019 - 27.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.11.2019 23:59
  Antal platser: 45
  Lediga platser
 • 830446

  SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, en decemberkväll 4.12

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Emilia Nylund
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 1,33    Hösttermin: 4.12.2019 - 4.12.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.11.2019 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser