Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

- Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Arbis meddelar eller påminner alltså inte separat om kursstarter. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

- Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen samt eventuella materialagvifter. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk  stegvis. Om detta nämns skilt i kursbeskrivningen och även dessa kurser  faktureras efter kursstart.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften och eventuella materialavgifter. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 110678

  TRÄSLÖJD, kväll

  Kursavgift: 56,00 €
  Lärare: Henrik Malmström
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 45,98    Vårtermin: 20.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.1.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 120899

  SPANSK KONVERSATION B2 / C1

  Kursavgift: 34,00 €
  Lärare: Georgina González-Norrgård
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 20.1.2020 - 20.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.1.2020 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 121084

  TYSK KONVERSATION B2 / C1, eftermiddag

  Kursavgift: 37,00 €
  Lärare: Oliver Dahlmann
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 21.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 20.1.2020 23:59
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 320305

  ATT FÖRSTÅ DEN EKONOMISKA POLITIKEN

  Kursavgift: 34,00 €
  Lärare: Christer Lindholm
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 21.1.2020 - 14.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 20.1.2020 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 830475

  MEDIYOGA FÖR RYGGEN, för kvinnor och män

  Kursavgift: 37,00 €
  Lärare: Ann-Mari Backman
  Plats: VILLA VINDEN, mindre salen, Observatoriegatan 2, 20700 Åbo
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 21.1.2020 - 21.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 20.1.2020 23:59
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 999830

  LIVET I AMAZONAS - URBEFOLKNINGENS KAMP OM LANDRÄTTIGHETER , föreläsn. ons. 22.1 kl. 18.15-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Helena Sirén Gualinga
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 1,67    Vårtermin: 22.1.2020 - 22.1.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 21.1.2020 23:59
  Antal platser: 110
  Lediga platser
 • 830471

  BARNYOGA FÖR 4-6-ÅRINGAR TILLSAMMANS MED EN VUXEN, söndagsförmiddagar

  Kursavgift: 16,00 €
  Lärare: Pia Sidbäck
  Plats: CYGNAEUS SKOLA, festsalen
  Lektioner : 11,00    Vårtermin: 26.1.2020 - 26.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 23.1.2020 23:59
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110667

  PRÖVA PÅ LUFFARSLÖJD, måndagseftermiddagen 27.1

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 3,67    Vårtermin: 27.1.2020 - 27.1.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.1.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 340203

  RÖR DIG TRYGGT I DET DIGITALA - KORTKURS I DATASÄKERHET, tre vinterkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Emanuel Jhutti
  Plats: 4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 6,00    Vårtermin: 28.1.2020 - 11.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 20.1.2020 23:59
  Antal platser: 29
  Lediga platser
 • 320302

  SPARANDETS OCH PLACERANDETS ABC, en onsdagskväll 29.1 kl. 18.15-20.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Anna-Kajsa Laurén
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 3,00    Vårtermin: 29.1.2020 - 29.1.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 29.1.2020 13:00
  Antal platser: 110
  Lediga platser
 • 320300

  CLAUS STOLPE: PRESIDENTVAL I USA - EN SVINDLANDE HISTORIA, föreläsn. ons. 5.2 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Claus Stolpe
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Vårtermin: 5.2.2020 - 5.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 28.1.2020 23:59
  Antal platser: 110
  Lediga platser
 • 810368

  HYGIENPASS, februariveckoslutet 7-8.2

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Marianne Taipale
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 8,00    Vårtermin: 7.2.2020 - 8.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 30.1.2020 23:59
  Antal platser: 39
  Lediga platser
 • 110267

  FOLKSÅNG, februariveckoslutet 7-8.2

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Marianne Maans
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 9,67    Vårtermin: 7.2.2020 - 8.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 30.1.2020 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 999827

  MARCUS ROSENLUND: VÄDER SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN, föreläsn. ons. 26.2 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Marcus Rosenlund
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Vårtermin: 26.2.2020 - 26.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 18.2.2020 23:59
  Antal platser: 110
  Lediga platser
 • 320390

  ATT BLI FÖRÄLDER, en förberedelse inför förlossning och föräldraskap

  Kursavgift: 27,00 €
  Lärare: Flera lärare
  Plats: 4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 16,00    Vårtermin: 27.2.2020 - 2.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.2.2020 23:59
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 110663

  ÅTERBRUKA CYKEL- OCH TRAKTORDÄCKSSLANGAR, veckoslutet 28-29.2

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 10,33    Vårtermin: 28.2.2020 - 29.2.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 13.2.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110675

  HOLKAR OCKSÅ FÖR UDDA FÅGLAR, föreläsning och bygge, veckoslutet 29.2-1.3

  Kursavgift: 26,00 €
  Lärare: Henrik Malmström, Hans G. Hästbacka
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 29.2.2020 - 1.3.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 13.2.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 820533

  GAMMEL- OCH SÄLLSKAPSDANS, fem måndagskvällar i mars

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Sophie Rönkönharju, Staffan Lagström
  Plats: CYGNAEUS SKOLA, festsalen
  Lektioner : 20,00    Vårtermin: 2.3.2020 - 30.3.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 27.2.2020 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser