Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

- Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Om kursstart meddelas alltså inte skilt. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

- Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 110647

  KLÄDSÖMNAD ÄR ROLIGT

  Kursavgift: 52,00 €
  Lärare: Berit Bragge
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 36,67    Hösttermin: 18.9.2019 - 27.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 17.9.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999816

  ÖSTERSJÖN - ETT HAV I FÖRÄNDRING, föreläsn. ons. 18.9 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Conny Sjöqvist
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 18.9.2019 - 18.9.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 17.9.2019 23:59
  Antal platser: 55
  Lediga platser
 • 999811

  RINGMÄRKNING OCH HÖSTENS FÅGLAR, tre höstkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka och Roland Vösa
  Plats: KATRINEDAL, korsning Skäribovägen, Egentliga Finlands gata och Ranunkelgatan, Ranunkelgatan 2, 20740 Åbo
  Lektioner : 8,33    Hösttermin: 19.9.2019 - 3.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 18.9.2019 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 320298

  ANNIKA LAPINTIE: RIKSDAGEN BAKOM KULISSERNA, föreläsn. ons. 25.9 kl.18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Annika Lapintie
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 25.9.2019 - 25.9.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 24.9.2019 23:59
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 120561

  CULTURA ITALIANA - RES TILL ITALIEN, på italienska och engelska

  Kursavgift: 17,00 €
  Lärare: Stefania Federico
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 26.9.2019 - 28.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 18.9.2019 23:59
  Antal platser: 28
  Lediga platser
 • 130308

  KREATIVT SKRIVANDE, septemberveckoslutet 28-29.9

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Mia Franck
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 28.9.2019 - 29.9.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.9.2019 23:59
  Antal platser: 14
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 130104

  SLÄKTFORSKNING

  Kursavgift: 28,00 €
  Lärare: Veli Pekka Toropainen
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 20,00    Hösttermin: 2.10.2019 - 4.12.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 24.9.2019 23:59
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 999814

  VARGAR, VILDSVIN OCH HJORTAR - KLIMATFÖRÄNDRINGENS VINNARE?

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Jörgen Hermansson
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 2.10.2019 - 2.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 24.9.2019 23:59
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 999813

  HÖSTVANDRING, en oktoberlördag 5.10

  Kursavgift: 13,00 €
  Lärare: Peter Nylund
  Plats: PIISPANLÄHDE SKOLA, Marsukatu 1, 20760 S:t Karins
  Lektioner : 5,33    Hösttermin: 5.10.2019 - 5.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.9.2019 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810345

  POTATISEN - EN UNDERBAR KNÖL, en oktoberkväll 10.10

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 5,00    Hösttermin: 10.10.2019 - 10.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 2.10.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110255

  FOLKSÅNG, oktoberveckoslutet 11-12.10

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Marianne Maans
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 9,67    Hösttermin: 11.10.2019 - 12.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 3.10.2019 23:59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 810346

  BAKA BRÖD! Två oktoberkvällar 15-16.10

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 8,00    Hösttermin: 15.10.2019 - 16.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 7.10.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 130103

  PIOTR ZETTINGER - ETT BARNS ÖDE UNDER FÖRINTELSEN I POLEN, föreläsn. ons. 23.10 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Piotr Zettinger
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 23.10.2019 - 23.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 23.10.2019 15:00
  Antal platser: 110
  Lediga platser
 • 320386

  ATT BLI FÖRÄLDER – EN FAMILJEFÖRBEREDELSEKURS, oktober-november

  Kursavgift: 27,00 €
  Lärare: Flera lärare
  Plats: 4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 16,00    Hösttermin: 24.10.2019 - 28.11.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 16.10.2019 23:59
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 110433

  SLOW PHOTO MED PAPPLÅDSKAMERA, oktoberveckoslutet 25-27.10

  Kursavgift: 29,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 13,00    Hösttermin: 25.10.2019 - 27.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 17.10.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110656

  MÖBELTAPETSERING, oktoberveckoslutet 25-27.10

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Anne Palin
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 18,33    Hösttermin: 25.10.2019 - 27.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 10.10.2019 23:59
  Antal platser: 9
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 810347

  HUSMANSKOST - ENKELT OCH GOTT, en oktoberkväll 29.10

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 5,00    Hösttermin: 29.10.2019 - 29.10.2019
  Anmälningstiden börjar: 14.8.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 21.10.2019 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser