null

Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Arbis vårtermin senarelagd p.g.a. coronaläget i regionen

P.g.a. coronaläget i regionen har Åbo stads bildningssektor beslutat att stadens två arbetarinstitut inte ger närundervisning tills vidare. Kursverksamheten i form av distansundervisning pågår som bäst. Arbis kansli betjänar p.g.a. coronaläget endast per mejl arbis@turku.fi och telefon 044 907 4737. 

Eventuella förändringar i längden på kurserna beaktas i kurspriserna.


_____________________________________________________________________________________

Beroende på hur coronaepidemin utvecklar sig kan snabba förändringar ske i vårt utbud. Så håll dig uppdaterad genom att läsa vår webbplats www.aboarbis.fi och följ med mediernas rapportering.  Då närundervisningen igen kommer igång rekommenderar vi tills vidare munskydd/visir och kom då ihåg även säkerhetsavstånden. P.g.a. av coronaepidemin är vissa Arbisgrupper betydligt mindre än normalt. 


Anmälning/Registration:

Klicka på "KURSER" i den gröna balken och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER
Anmälningstiden till vårens kurser börjar torsdag 10.12.2020 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan inhiberas, de anmälda meddelas.

Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Arbis meddelar eller påminner inte separat om kursstarter.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 2-3. Arbis håller i regel undervisningsfritt under skolornas vinterlov v. 8. Ingen undervisning på skärtorsdagen 1.4.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 
Alla kursavgifter faktureras. Du får under vårens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och ev. materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE  OCH INHIBERING AV KURS
Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning.

Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annullerin­gar eller meddelanden om avbrytande av kurs.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum. 


ÖVRIGT
Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inte annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Till de kurser där också minderåriga kan delta ska personer under 18 år anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. 

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestäm-mer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

 

Eventuella avvikelser från det normala p.g.a. coronaepidemin

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker minst en vecka före kursstarten om inte att anges i kursbeskrivningen.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelas de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

Kursfakturorna sänds under våren 2021 undantagsvis ut i slutet av kursen för att kunna beakta oplanerade förändringar i kursen. 


 

Aktuellt

 • 999831 Inhiberad

  Vandra och laga god mat i skogen, majlördagen 22.5

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Peter Nylund
  Plats: Se kursbeskrivningen för kursplats
  Vårtermin: 22.5.2021 - 22.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.12.2020 18.00
  Anmälningstiden slutar: 13.5.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999832

  Bekanta dig med paddling, majlördagen 29.5

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Peter Nylund
  Plats: Parkeringsplatsen vid Hallisforsen, Valkkvarnsgränden 1, 20540 Åbo
  Lektioner : 3,67    Vårtermin: 29.5.2021 - 29.5.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.12.2020 18.00
  Anmälningstiden slutar: 20.5.2021 23.59
  Antal platser: 8
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 999835

  Fågelsång i försommarnatten, nattsångarexkursion fre. 4.6 kl. 22-02

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: Parkeringsplatsen vid Hallisforsen, Valkkvarnsgränden 1, 20540 Åbo
  Lektioner : 4,67    Vårtermin: 4.6.2021 - 4.6.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.12.2020 18.00
  Anmälningstiden slutar: 27.5.2021 23.59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 130116

  Fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik, fem junidagar 16-20.6

  Kursavgift: 85,00 €
  Lärare: Jan Fast och Janne Soisalo
  Plats: Jäkärlä stenåldersboplats
  Lektioner : 66,67    Vårtermin: 16.6.2021 - 20.6.2021
  Anmälningstiden börjar: 10.12.2020 18.00
  Anmälningstiden slutar: 6.6.2021 23.59
  Antal platser: 20
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.