null

Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning:

Klicka på "KURSER" i den gröna balken och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka före planerad kursstart.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Anmälningstiden till höstens kurser började onsdag 11.8.2021 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Arbis meddelar eller påminner inte separat om kursstarter.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Detta gäller även distanskurser. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av höstens kurser börjar v. 35-36. Arbis kurser i institutshuset håller i regel undervisningsfritt under skolornas höstlov v. 41.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 

Alla kursavgifter faktureras. Du får under höstens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE OCH INHIBERANDE AV KURS

Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt med hjälp av anmälningsnumret om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annullerin­gar eller meddelanden om avbrytande av kurs.

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning. Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum. 


EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN DET NORMALA P.G.A. CORONAEPIDEMIN

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker minst en vecka före kursstarten om inte annat anges i kursbeskrivningen.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelas de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

Kursfakturorna sänds under hösten 2021 undantagsvis ut mot slutet av kursen för att kunna beakta oplanerade förändringar.


GRATIS KURS FÖR NYA STUDERANDE

Har du aldrig gått på Arbis eller är det minst 15 år sedan senast? Anmäl dig och anhåll via kansliet om en gratiskurs under läsåret 2021-2022! Erbjudandet gäller kurser med normalpris. Din kursavgift betalas av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet "Från ensamhet till mångsamhet".


ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inte annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen klart framgår att också minderåriga får delta ska de anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. Detta gäller också minderåriga.

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

Aktuellt

 • 110493

  Slow photo med papplådskamera, septemberveckoslutet 24-26.9

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Lektioner : 13,66    Hösttermin: 24.9.2021 - 26.9.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 23.9.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 320329

  Att köpa bostad, föreläsn. ons. 29.9 kl. 18-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Anders Winter
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 29.9.2021 - 29.9.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 29.9.2021 15.00
  Antal platser: 32
  Lediga platser
 • 830585

  Gravidyoga, distanskurs

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Luisa Blumenthal
  Plats: Distansundervisning
  Lektioner : 21,33    Hösttermin: 30.9.2021 - 18.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 28.9.2021 23.59
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 810392

  Sushi, septemberkvällen 30.9

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Lektioner : 5,00    Hösttermin: 30.9.2021 - 30.9.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 22.9.2021 23.59
  Antal platser: 8
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 810398

  Tysklands viner - lär känna vårt närmsta stora vinland, fyra fredagskvällar

  Kursavgift: 19,00 €
  Lärare: Robin Sjöstrand
  Plats: Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2, 20700 Åbo
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 1.10.2021 - 3.12.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 23.9.2021 23.59
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 320110

  Intressebevakning genom fullmakt, föreläsn. ons. 6.10 kl. 18-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Lotta Laineenkare
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 6.10.2021 - 6.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 5.10.2021 23.59
  Antal platser: 32
  Lediga platser
 • 120396

  Live online guided tour of Helsingfors in English, oktoberförmiddagen 12.10 på distans

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Pascal Marie
  Plats: Distansundervisning
  Lektioner : 1,33    Hösttermin: 12.10.2021 - 12.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 4.10.2021 23.59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 120488

  Visite guidée en direct de la ville de Borgå, oktobereftermiddagen 14.10 på distans

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Pascal Marie
  Plats: Distansundervisning
  Lektioner : 1,33    Hösttermin: 14.10.2021 - 14.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 6.10.2021 23.59
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 130349

  Bridge, fortsättningskurs, fem måndagskvällar

  Kursavgift: 28,00 €
  Lärare: Katarina Sandström
  Plats: 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 20,00    Hösttermin: 18.10.2021 - 29.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 10.10.2021 23.59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 110727

  Stickning, sju måndagskvällar

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Lektioner : 25,67    Hösttermin: 18.10.2021 - 29.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 14.10.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 130121

  Åbo Akademi i sin början 1918-1945, föreläsn. ons. 20.10 kl. 18-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Nils Erik Villstrand
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 20.10.2021 - 20.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 12.10.2021 23.59
  Antal platser: 32
  Lediga platser
 • 110747

  Snickeri, oktoberveckoslutet 22-24.10

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Henrik Malmström
  Plats: S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Lektioner : 18,00    Hösttermin: 22.10.2021 - 24.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 14.10.2021 23.59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830577

  Alexanderteknik, grundkurs, oktoberveckoslutet 29-31.10

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Minkki Huldén
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 14,00    Hösttermin: 29.10.2021 - 31.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 21.10.2021 23.59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 130343

  Ordkonst - att resa med papper och penna, oktoberveckoslutet 29-30.10

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Paola Fraboni och Linnéa Holmberg
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 18,00    Hösttermin: 29.10.2021 - 30.10.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 21.10.2021 23.59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810399

  Ölkultur, novemberkvällen 11.11

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2, 20700 Åbo
  Lektioner : 3,00    Hösttermin: 11.11.2021 - 11.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 11.8.2021 18.00
  Anmälningstiden slutar: 3.11.2021 23.59
  Antal platser: 20
  Lediga platser