Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

ARBIS STÄNGT 16-13.4.2020 P.G.A. CORONAEPIDEMIN 

Åbo stad har beslutat att hålla både Arbis och Työväenopisto  stängda under fyra veckor 16.3-13.4.2020. Då ges ingen undervisning och  inga föreläsningar varken vid Kaskisgatan 5 eller på någon annan av  Arbis adresser. Orsaken är ett försök att dämpa coronaempidemin.

Institutshusets ytterdörrar hålls låsta. Kansliet svarar vid behov efter bästa förmåga på tfn 044 907 47 37.

I detta skede strävar vi efter att kunna förlänga våra kurser senare under våren om det låter sig göras.

Rektor
Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

- Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Arbis meddelar eller påminner alltså inte separat om kursstarter. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

- Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen samt eventuella materialagvifter. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk  stegvis. Om detta nämns skilt i kursbeskrivningen och även dessa kurser  faktureras efter kursstart.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften och eventuella materialavgifter. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 130319 Inhiberad

  SKRIV SÅ ALLA FÖRSTÅR - KORTKURS I ATT SKRIVA LÄTTLÄST, två vårkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Solveig Arle
  Plats: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Vårtermin: 19.3.2020 - 2.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 11.3.2020 23:59
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 999822 Inhiberad

  FÅGELVANDRING OCH RINGMÄRKNING, marskvällen 30.3 på Runsala

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka och Roland Vösa
  Plats: RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRDS HUVUDINGÅNG
  Lektioner : 3,67    Vårtermin: 30.3.2020 - 30.3.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.3.2020 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810365 Inhiberad

  RISOTTO OCH PASTASÅSER, marskvällen 31.3

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paola Fraboni
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 4,67    Vårtermin: 31.3.2020 - 31.3.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 23.3.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 320304 Inhiberad

  INTRESSEBEVAKNING GENOM FULLMAKT, föreläsn. ons. 1.4 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Lotta Laineenkare
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Vårtermin: 1.4.2020 - 1.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 24.3.2020 23:59
  Antal platser: 45
  Lediga platser
 • 110665 Inhiberad

  ÅTERBRUKA JUICE- OCH MJÖLKBURKAR, aprilveckoslutet 3-4.4

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Vårtermin: 3.4.2020 - 4.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.3.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110676 Inhiberad

  SNICKRA FÖR DIN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG, aprilveckoslutet 3-5.4

  Kursavgift: 36,00 €
  Lärare: Henrik Malmström
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Vårtermin: 3.4.2020 - 5.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.3.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999818 Inhiberad

  BESKÄRNING AV TRÄD OCH BUSKAR, föreläsn. ons. 8.4 kl. 18.15-19.45

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Mikaela Suoniemi
  Plats: 5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Vårtermin: 8.4.2020 - 8.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 31.3.2020 23:59
  Antal platser: 55
  Lediga platser
 • 810366

  DUMPLINGAR - EN KINESISK DELIKATESS, aprilkvällen 16.4

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Rebecca Börman
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 4,00    Vårtermin: 16.4.2020 - 16.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 8.4.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110666

  ÅTERBRUKA KAFFEPÅSAR, aprilveckoslutet 17-18.4

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 10,33    Vårtermin: 17.4.2020 - 18.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 8.4.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 110669

  PRÖVA PÅ BETONGARBETEN, måndagseftermiddagen 27.4

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 3,67    Vårtermin: 27.4.2020 - 27.4.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 19.4.2020 23:59
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999820

  NATURGROTTOR I ÅBOREGIONEN, tre majkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Peter Nylund
  Plats: KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE
  Lektioner : 7,00    Vårtermin: 4.5.2020 - 18.5.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 26.4.2020 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 999823

  MÖT VÅRENS FÅGLAR, tre majkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: KUVAUDDSVÄGEN 1, RUNSALA, KUVAUDDSVÄGEN 1, 20100 Åbo
  Lektioner : 9,00    Vårtermin: 5.5.2020 - 26.5.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 27.4.2020 23:59
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 999824

  RINGMÄRKNING AV FÅGLAR, för seniorer, måndag 18.5

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2, 20700 ÅBO
  Lektioner : 1,33    Vårtermin: 18.5.2020 - 18.5.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 10.5.2020 23:59
  Antal platser: 23
  Lediga platser
 • 999825

  RINGMÄRKNING AV FÅGLAR, för seniorer, tisdag 19.5

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2, 20700 ÅBO
  Lektioner : 1,33    Vårtermin: 19.5.2020 - 19.5.2020
  Anmälningstiden börjar: 11.12.2019 18:00
  Anmälningstiden slutar: 11.5.2020 23:59
  Antal platser: 23
  Lediga platser