Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Anmälning/Registration

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

ANMÄLNING/ANNULLERING/AVBRYTANDE AV KURS OCH FÖRELÄSNING

Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Om kursstart meddelas alltså inte skilt. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

 AVGIFTER

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 ÖVRIGT

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Aktuellt

 • 320284

  ATT FÖRSTÅ EU - baskunskap inför EU-valet 2019

  Kursavgift: 37,00 €
  Lärare: Christer Lindholm
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 26    Hösttermin: 5.9.2018 - 28.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 830406

  CAPOEIRA - dansliknande afrobrasiliansk kampsport för kvinnor och män

  Kursavgift: 37,00 €
  Lärare: Ronnie Snellman
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 26    Hösttermin: 5.9.2018 - 28.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 602115

  SKÖT DINA VÄXTER PÅ VINTERN, tre septemberkvällar

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Elina Huhtala
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 6    Hösttermin: 5.9.2018 - 19.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 28.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 110417

  PRÖVA PÅ KERAMIK, en septemberkväll 6.9

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Araz Jarjis
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 3.67    Hösttermin: 6.9.2018 - 6.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 29.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 120504

  KALIMERA! NYGREKISKA FÖR NYBÖRJARE A1

  Kursavgift: 34,00 €
  Lärare: Loukia Lindholm
  Plats: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 24    Hösttermin: 6.9.2018 - 29.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 29.8.2018 0:00:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 110221

  FIOLSPEL, individuell undervisning

  Kursavgift: 78,00 €
  Lärare: Marianne Maans
  Plats: 4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 48    Hösttermin: 10.9.2018 - 5.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 2.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 6
  Lediga platser
 • 110600

  NALLAR I ANTIK STIL, dagtid

  Kursavgift: 31,00 €
  Lärare: Anja Lindqvist
  Plats: ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 ,
  Lektioner : 22    Hösttermin: 10.9.2018 - 29.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 2.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 999995

  VÅRA FÅGLAR ETT HELT KALENDERÅR - träff en gång per månad sept.2018 -aug. 2019

  Kursavgift: 28,00 €
  Lärare: Hans G. Hästbacka
  Plats: KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE
  Lektioner : 12.33    Hösttermin: 12.9.2018 - 2.12.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 4.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 130294

  FINLANDSSVENSK LITTERATUR, varannan torsdag

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Annika Willberg
  Plats: 5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 16    Hösttermin: 13.9.2018 - 22.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 5.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 830203

  CROSSNATURE - träna ute i naturen

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Petra Mannström
  Plats: KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE
  Lektioner : 8    Hösttermin: 16.9.2018 - 28.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 6.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 320285

  TOM KANKKONEN: TURKIET - LANDET SOM VÄNDE EUROPA RYGGEN, föreläsn. tis. 18.9 kl.18.00-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Tom Kankkonen
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2    Hösttermin: 18.9.2018 - 18.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 17.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 112
  Lediga platser
 • 510257

  BLI SKÄRGÅRDSSKEPPARE

  Kursavgift: 51,00 €
  Lärare: Björn Friberg
  Plats: 4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 36    Hösttermin: 18.9.2018 - 4.12.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 10.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 320286

  ETT LIV PÅ LÅNAD TID - OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00-20.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Fredrik Nygård
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2    Hösttermin: 25.9.2018 - 25.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 24.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 112
  Lediga platser
 • 110416

  EMALJERING, septemberveckoslutet 28-29.9

  Kursavgift: 23,00 €
  Lärare: Idun Hellström
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 8    Hösttermin: 28.9.2018 - 29.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 20.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 830405

  SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, en septemberkväll 28.9

  Kursavgift: 13,00 €
  Lärare: Emilia Nylund
  Plats: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 1.33    Hösttermin: 28.9.2018 - 28.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 20.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 810311

  SMÅRÄTTER OCH PLOCKMAT, en oktoberkväll 3.10

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Paul Reuter
  Plats: S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 ÅBO
  Lektioner : 5    Hösttermin: 3.10.2018 - 3.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 25.9.2018 0:00:00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 810313

  KAN VI ÄTA INSEKTER?, föreläsn. tis. 16.10 kl. 18.45-20.15

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Lena Huldén
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Hösttermin: 16.10.2018 - 16.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.10.2018 0:00:00
  Antal platser: 100
  Lediga platser
 • 120200

  GRUNDERNA I TECKENSPRÅK, oktoberveckoslutet 27-28.10

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Lena Wenman
  Plats: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 ÅBO
  Lektioner : 12    Hösttermin: 27.10.2018 - 28.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 18.10.2018 0:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 340182

  VÄLJ RÄTT INTERNETANSLUTNING - föreläsn. tis. 13.11 kl. 18.00-19.30

  Kursavgift: 8,00 €
  Lärare: Christian Andersson
  Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Lektioner : 2    Hösttermin: 13.11.2018 - 13.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 15.8.2018 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 11.11.2018 0:00:00
  Antal platser: 112
  Lediga platser