null

Åbo svenska arbetarinstitut

Kielet Haku
På svenska In English

Anmälning:

Kryssa för det ämnesområde/de  ämnesområden vars kurser du är intresserad av. Du kan också söka kurser  genom att ange önskad veckodag eller kursplats. För att anmäla dig,  klicka på knappen Lägg till i varukorgen. I varukorgen kan du sedan fylla i dina personuppgifter. Klicka till slut på knappen Skicka registrering.

Anmälningstiden  till vårterminens 2023 kurser och föreläsningar börjar torsdag  8.12.2022 kl. 18.00. Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka före  planerad kursstart.

Till höstens 2023 kurser börjar anmälningstiden tisdag 15.8.2023 kl. 18.00.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Anmälningstiden  till vårens kurser börjar torsdag 8.12.2022 kl. 18.00. Anmälningstiden  går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inget annat nämns. I vissa  fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns  plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig.  Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då  anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Den  som inte använder dator eller som saknar finskt personnummer kan anmäla  sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då  du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den  e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Två dagar före  kursstarten skickas i regel en automatisk påminnelse per mejl till de  anmälda.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att  överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig  separat. Detta gäller även för distanskurser och för barn om kursen  undantagsvis är barnanpassad. Om du inte ryms med på kursen får du en  reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis  dig.

Många av vårens kurser börjar v. 3. Arbis kurser i  institutshuset (Kaskisgatan 5) håller i regel undervisningsfritt under  skolornas sportlov v. 8.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 

Alla  kurs- och föreläsningsavgifter faktureras. Du får under höstens lopp en  räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt  betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om  kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man  välja att få en räkning hem per post.

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter.  Obetalda avgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse  tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs  och mer än 1/3 av kursen kvarstår reduceras kursavgiften i motsvarande  mån. Ett belopp som understiger 10 € kompenseras dock i regel inte om en  kurs av någon anledning förkortas. Om Arbis drabbas av force majeure  inverkar det inte på kursavgiften eller delar av den. Rektor kan i  enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursträffar som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du få dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVGIFTSFRIA OCH RABATTERADE KURSER

Arbis  deltar i det av Utbildningsstyrelsen finansierade åboländska projektet   ”Från ensamhet till mångsamhet”. Inom ramen för det kan du anhålla om  en gratiskurs under våren 2023 om du aldrig tidigare gått på Arbis eller  om det är minst 10 år sedan senast. Förmånen gäller orabatterade kurser  med gruppundervisning så länge projektmedlen räcker. Kontakta kansliet  för närmare information efter att du anmält dig.

Lockar du med dig  en helt ny kursdeltagare till en kurs kan både du och den du tagit med  dig anhålla om gratis deltagande på en och samma kurs. Förmånen gäller  orabatterade kurser med gruppundervisning så länge projektmedlen räcker.  Kontakta kansliet för närmare information efter att ni anmält er.

Vissa  kurser har via studiesedelsystemet redan rabatterade deltagaravgifter,  vilket anges vid respektive kurs. Arbis erbjuder också  integrationsrabatt för deltagare i samband med de flesta svenskkurser.  För ytterligare information kontakta kansliet.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE OCH INHIBERANDE AV KURS

Eventuell  avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan  kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst  göras elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta  Arbis kansli. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella  avanmälningar eller meddelanden om  avbrytande av kurs. Med läkarintyg  som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs kan rektor  besluta om avvikande avgift.

Om du inte avanmält dig inom bestämd  tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell  materialavgift. Obetalda avgifter går till indrivning. Om du avbryter  kursen efter att den startat meddela då arbis@edu.turku.fi eller 044 907  4737. Kursavgiften återbetalas inte. 

Om kursen eller  föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per  sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före  planerat start­datum.


EVENTUELLA AVVIKELSER

Arbis  förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och  gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv och  rekommendationer Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger om t.ex. nya  epidemiutbrott eller motsvarande sker.

Om situationen det kräver  kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till  distansundervisning. Uppstår detta behov meddelar Arbis de studerande om  hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan  kursen återgå till närundervisning när situationen det medger.  Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.


KONTAKTUPPGIFTER TILL ARBIS KANSLI

Kansliet kan nås per telefon: 044 907 47 37 och per e-post: arbis@edu.turku.fi. Observera att vi inte tar emot kursanmälningar per telefon eller e-post.


ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inget annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen klart  framgår att också minderåriga kan delta ska de anmälas av en vuxen som  även får fakturan för den minderå­riga.

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. Detta gäller också minderåriga.

Är  kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel  inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med  de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I  institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra  våningen och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i  källarvåningen. På entréplan verkar det privatdrivna Café Dominic, meny  och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida https://rekisteri.turku.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.