null

Åbo svenska arbetarinstitut

Kielet Haku
På svenska In English

EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN DET NORMALA P.G.A. CORONAEPIDEMIN

I detta skede (12.1.2022) är närundervisningen vid Arbis senarelagd till att börja tidigast 28.2.2022 p.g.a. det allvarliga coronaläget i regionen. De kurser som har möjlighet till det är nu överförda till distansundervisning. Datumen och klockslagen samt kursavgiften förblir då desamma, alltså ingen senareläggning i dessa fall. De som anmält sig till de kurser som flyttas till distans meddelas direkt av Arbis om förändringen och läraren kommer att kontakta de studerande med anvisningar om hur man deltar via nätet. Vill eller kan man inte delta på distans kan man annullera sin anmälning kostnadsfritt antingen via nätet om mer än en vecka till kursstarten återstår, i annat fall bör man kontakta Arbis kansli.

De kurser som av olika orsaker inte går att ge på distans senareläggs så att de börjar tidigast 28.2 och förlängs om möjligt i slutet av terminen. Också gällande dessa förändringar kontaktar Arbis dem som anmält sig. Förutom kurserna påverkas också Arbis onsdagsföreläsningar.

Ändringarna är införda i det digitala studieprogrammet som finns tillgängligt via denna kursportal.

Kursfakturorna sänds under våren 2022 undantagsvis ut mot slutet av kursen för att kunna beakta oplanerade förändringar.


Anmälning:

Klicka på "KURSER" i den gröna balken och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka före planerad kursstart.

Anmälningstiden för kurserna/föreläsningarna under våren 2022 började onsdag 8.12.2021 kl.18.00. Till höstens 2022 kurser börjar anmälningstiden onsdag 10.8.2022 kl. 18.00.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Anmälningstiden till vårens kurser började onsdag 8.12.2021 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. I de flesta fall får du ett par dagar före kursstarten/föreläsningen en automatisk påminnelse per mejl.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Detta gäller även distanskurser. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 3-4. Arbis kurser i institutshuset (Kaskisgatan 5) håller i regel undervisningsfritt under skolornas sportlov v. 8.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 

Alla kursavgifter faktureras. Du får under vårens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE OCH INHIBERANDE AV KURS

Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inget annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt med hjälp av anmälningsnumret om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annullerin­gar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs, kan rektor besluta om avvikande avgift. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning. Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum.


GRATIS KURS FÖR NYA STUDERANDE

Har du aldrig gått på Arbis eller är det minst 15 år sedan senast? Anmäl dig och anhåll via kansliet om en gratiskurs under läsåret 2021-2022! Erbjudandet gäller kurser med normalpris. Din kursavgift betalas av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet "Från ensamhet till mångsamhet".


KONTAKTUPPGIFTER TILL ARBIS KANSLI

Kansliet kan nås per telefon: 044 907 47 37 och per e-post: arbis@turku.fi. Observera att vi inte tar emot kursanmälningar per telefon eller e-post.


ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inget annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen klart framgår att också minderåriga får delta ska de anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. Detta gäller också minderåriga.

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra våningen och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

Ajankohtaista

 • 1202076

  Ändrad till distanskurs: Svensk konversation B2-C1, eftermiddag

  Kurssimaksu: 37,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 25.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1202071

  Online course: Swedish A1.1, for beginners, evening twice a week

  Kurssimaksu: 35,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 48,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 120918

  Ändrad till distanskurs: Spanska B2.2, startnivå ca 600 h tidigare studier

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Georgina González-Norrgård
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 11.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 1202070

  Online course: Swedish A1.1, for beginners, daytime twice a week

  Kurssimaksu: 35,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 48,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830625

  Ändrad till distanskurs: Hatha-yoga, fortsättnings- och fördjupningsnivå för kvinnor och män, måndagsförmiddagar

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Ann-Mari Backman
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 25.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 120919

  Ändrad till distanskurs: Spansk konversation B2 / C1

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Georgina González-Norrgård
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 11.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 1202072

  Online course: Swedish A1.2, start level from 50 h, evening twice a week

  Kurssimaksu: 35,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 48,00    Kevätlukukausi: 17.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 1202074

  Ändrad till distanskurs: Svenska A2.2, startnivå från 150 h

  Kurssimaksu: 37,00 €
  Opettaja: Miro Rein
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 18.1.2022 - 19.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 121098

  Ändrad till distanskurs: Tysk konversation B2 / C1, eftermiddag

  Kurssimaksu: 37,00 €
  Opettaja: Oliver Dahlmann
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 18.1.2022 - 19.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 820545

  Ändrad till distanskurs: Hawaiisk hula-dans för kvinnor och män

  Kurssimaksu: 37,00 €
  Opettaja: Irina Rogojin
  Paikka: 6 vån. Rum 613, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 18.1.2022 - 19.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1202073

  Online course: Swedish A2.1, start level from 100 h, twice a week

  Kurssimaksu: 35,00 €
  Opettaja: Sara Hänninen
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 50,00    Kevätlukukausi: 18.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 830626

  Ändrad till distanskurs: Hatha-yoga, fortsättningskurs för kvinnor och män, onsdagskvällar

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Ann-Mari Backman
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 19.1.2022 - 20.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 830601

  Ändrad till distanskurs: Förmiddagsnia för alla - rörelseglädje och livsenergi.

  Kurssimaksu: 25,00 €
  Opettaja: Minna Aalto
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 17,33    Kevätlukukausi: 19.1.2022 - 20.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 830629

  Ändrad till distanskurs: Mediyoga, fortsättningskurs för kvinnor och män, onsdagskvällar

  Kurssimaksu: 28,00 €
  Opettaja: Ann-Mari Backman
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 20,00    Kevätlukukausi: 19.1.2022 - 20.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 130131

  Släktforskning, distanskurs

  Kurssimaksu: 28,00 €
  Opettaja: Veli Pekka Toropainen
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 20,00    Kevätlukukausi: 19.1.2022 - 30.3.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2022 23.59
  Paikkoja: 17
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 120770 Tämä kurssi on peruttu

  Inhiberad: Rysk konversation B2 / C1, distanskurs

  Kurssimaksu: 37,00 €
  Opettaja: Irina Rogojin
  Paikka: Distansundervisning
  Kevätlukukausi: 19.1.2022 - 20.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 830602

  Ändrad till distanskurs. Nia™ - rörelseglädje för alla.

  Kurssimaksu: 23,00 €
  Opettaja: Minna Aalto
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 16,00    Kevätlukukausi: 20.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 830624

  Ändrad till distanskurs: I AM-yoga, för kvinnor och män, torsdagskvällar

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Michaela Nordling
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 20.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 1202075

  Ändrad till distanskurs: Svensk konversation B1, kväll

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Esko Kukkasniemi
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 20.1.2022 - 21.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2022 23.59
  Paikkoja: 16
  kurssilla on tilaa
 • 830622

  Ändrad till distanskurs: Familjeyoga för barn 4-9 år tillsammans med en vuxen, söndagsförmiddagar

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Pia Sidbäck
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 13,33    Kevätlukukausi: 23.1.2022 - 10.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 20.1.2022 23.59
  Paikkoja: 16
  kurssilla on tilaa
 • 121099

  Tysk konversation B2 / C1, söndagsförmiddagar, distanskurs

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Elisabeth Glatz
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 23.1.2022 - 24.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 22.1.2022 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110427

  Ändrad till distanskurs: "Landskapet i akvarell" - sköt om din själ genom att måla, måndagskvällar.

  Kurssimaksu: 45,00 €
  Opettaja: Victoria Yaroshik
  Paikka: 2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 32,00    Kevätlukukausi: 24.1.2022 - 25.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2022 23.59
  Paikkoja: 14
  kurssilla on tilaa
 • 830623

  Förmiddagsyoga för kvinnor och män, distanskurs på tisdagar

  Kurssimaksu: 28,00 €
  Opettaja: Luisa Blumenthal
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 20,00    Kevätlukukausi: 25.1.2022 - 5.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 23.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 510272

  Ändrad till distanskurs: Kustnavigation

  Kurssimaksu: 51,00 €
  Opettaja: Björn Friberg
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 36,00    Kevätlukukausi: 25.1.2022 - 12.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 24.1.2022 23.59
  Paikkoja: 19
  kurssilla on tilaa
 • 830621

  Yoga efter förlossningen, sex onsdagar på distans

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Luisa Blumenthal
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 10,00    Kevätlukukausi: 26.1.2022 - 2.3.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 24.1.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 830620

  Gravidyoga, distanskurs, torsdagseftermiddagar

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Luisa Blumenthal
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 21,33    Kevätlukukausi: 27.1.2022 - 17.3.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 130125

  Då Åbo växte - byarna och herrgårdarna som försvann, föreläsn. ons. 2.2 kl. 18-19.30

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Sanna Kupila och Eija Suna
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 2.2.2022 - 2.2.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 25.1.2022 23.59
  Paikkoja: 50
  kurssilla on tilaa
 • 110764

  Snickeri, februariveckoslutet 11-13.2. Kursen senareläggs.

  Kurssimaksu: 36,00 €
  Opettaja: Henrik Malmström
  Paikka: S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Tunteja: 18,00    Kevätlukukausi: 11.2.2022 - 13.2.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 3.2.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 110751

  Vävning - ändrad p.g.a. coronarestriktionerna

  Kurssimaksu: 62,00 €
  Opettaja: Anja Lindqvist
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 44,00    Kevätlukukausi: 28.2.2022 - 16.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 20.2.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830616

  Grundkurs i stiglöpning utomhus. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 31,00 €
  Opettaja: Jan-Erik Leandersson
  Paikka: Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720, Luolavuorivägen 38, 20720 Åbo
  Tunteja: 22,00    Kevätlukukausi: 28.2.2022 - 16.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 23.1.2022 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110760

  Träslöjd och snickeri, avgiftsfri nybörjarintroduktion. Framflyttad till 28.2.

  Opettaja: Henrik Malmström
  Paikka: S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Tunteja: 3,67    Kevätlukukausi: 28.2.2022 - 28.2.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 20.2.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830604

  Effektiv förmiddagsgympa för kvinnor och män. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 25,00 €
  Opettaja: Pekka J. Lehtinen
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 16,00    Kevätlukukausi: 1.3.2022 - 17.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 110311

  Akustisk gitarr för längre hunna. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 12,00 €
  Opettaja: Martin Nybacka
  Paikka: 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 8,00    Kevätlukukausi: 1.3.2022 - 19.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 21.2.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 110421

  Teckning efter modell, stilleben och fotografier. Senarelagd kursstart.

  Kurssimaksu: 31,00 €
  Opettaja: André Peterdi
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 22,00    Kevätlukukausi: 1.3.2022 - 10.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 21.2.2022 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 110310

  Akustisk gitarr för nybörjare. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 12,00 €
  Opettaja: Martin Nybacka
  Paikka: 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 8,00    Kevätlukukausi: 1.3.2022 - 19.4.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 21.2.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830610

  Qigong - en väg till bättre hälsa, grundkurs för kvinnor och män. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 21,00 €
  Opettaja: Thea Mantsinen
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 14,67    Kevätlukukausi: 2.3.2022 - 18.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 22.2.2022 23.59
  Paikkoja: 18
  kurssilla on tilaa
 • 129827

  Mandarinkinesiska för nybörjare. Kursen senarelagd.

  Kurssimaksu: 28,00 €
  Opettaja: Maria Krankkala
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 20,00    Kevätlukukausi: 3.3.2022 - 12.5.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 23.2.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 120570

  Italienska A1-A2 - Leggere, parlare, imparare!, intensivkurs marsveckoslutet 11-12.3

  Kurssimaksu: 20,00 €
  Opettaja: Marika Tuohimetsä
  Paikka: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 6,00    Kevätlukukausi: 11.3.2022 - 12.3.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 3.3.2022 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 110315

  Lugnande medeltida sång, marsveckoslutet 12-13.3

  Kurssimaksu: 20,00 €
  Opettaja: Anneliina Rif Tokazier
  Paikka: 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 4,67    Kevätlukukausi: 12.3.2022 - 13.3.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 8.12.2021 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 3.3.2022 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa