Åbo svenska arbetarinstitut

Kielet Haku
På svenska In English

Arbis stänger efter 4.12.2020 p.g.a. coronaläget i regionen

P.g.a. det förvärrade coronaläget i regionen avslutas Arbis höstundervisning i och med fredag 4.12.2020 i enlighet med Åbo stads beslut utifrån de nya coronarekommendationerna för Egentliga Finland.

Detta innebär bl.a.:

 • 5.12-23.12.2020 Ingen kursverksamhet. Kansliet tar inte emot besökande kunder. Men nås via telefon och mejl.
 • 7.12.2020 Kortkursen ”Gör en himmel” inhiberas.
 • 8.12.2020 Teaterkursens slutuppvisning inhiberas.
 • 9.12.2020 Föreläsningen om intressebevakning inhiberas
 • 9.12.2020 Kortkursen ”Tibetanska klangskålar inhiberas”

10.12.2020 Anmälningarna till vårens kurser tas normalt emot via www.aboarbis.fi fr.o.m. kl. 18.00 men inte på kansliet.

 • 11.12.2020 Ingen skärgårdsskepparexamen

 De nya coronarekommendationerna är i kraft t.o.m. 23.12.2020.

_____________________________________________________________________________________


Anmälningstiden till vårens kurser och föreläsningar börjar 10.12.2020 kl. 18.00 både på denna webbplats och på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5. Beroende på hur coronaepidemin utvecklar sig kan snabba förändringar ske i vårt utbud. Så håll dig uppdaterad genom att läsa vår webbplats www.aboarbis.fi. Vi rekommenderar tills vidare munskydd/visir; kom ihåg även säkerhetsavstånden. P.g.a. av coronaepidemin är vissa grupper betydligt mindre än normalt. 


Anmälning/Registration:

Klicka på "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER
Anmälningstiden till vårens kurser börjar torsdag 10.12.2020 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan inhiberas, de anmälda meddelas.

Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Arbis meddelar eller påminner inte separat om kursstarter.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 2-3. Arbis håller i regel undervisningsfritt under skolornas vinterlov v. 8. Ingen undervisning på skärtorsdagen 1.4.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 
Alla kursavgifter faktureras. Du får under vårens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och ev. materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE  OCH INHIBERING AV KURS
Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning.

Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annullerin­gar eller meddelanden om avbrytande av kurs.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum. 


ÖVRIGT
Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inte annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Till de kurser där också minderåriga kan delta ska personer under 18 år anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. 

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestäm-mer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

 

Eventuella avvikelser från det normala p.g.a. coronaepidemin

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker minst en vecka före kursstarten om inte att anges i kursbeskrivningen.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelas de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

Kursfakturorna sänds under våren 2021 undantagsvis ut i slutet av kursen för att kunna beakta oplanerade förändringar i kursen. 


 

Ajankohtaista

 • 110718

  Träslöjd och snickeri, avgiftsfri nybörjarintroduktion 11.1

  Opettaja: Henrik Malmström
  Paikka: S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Tunteja: 3,67    Kevätlukukausi: 11.1.2021 - 11.1.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 3.1.2021 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830543

  Qigong - en väg till bättre hälsa, grundkurs för kvinnor och män

  Kurssimaksu: 25,00 €
  Opettaja: Thea Mantsinen
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 17,33    Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 14.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 820538

  Barre - mångsidig och elegant träning för hela kroppen, för kvinnor och män

  Kurssimaksu: 25,00 €
  Opettaja: Alina Torbunova
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 17,33    Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 14.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110711

  Vävning

  Kurssimaksu: 72,00 €
  Opettaja: Anja Lindqvist
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 51,33    Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 21.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 129820

  Mandarinkinesiska för nybörjare, fortsättningskurs

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Maria Krankkala
  Paikka: 4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 7.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 120482

  Franska A1 - la vie est belle, grundkurs i franska

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Kaarina Valtanen
  Paikka: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 13.1.2021 - 7.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 120393

  English conversation B2, daytime

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Leigh Ann Lindholm
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 14.1.2021 - 15.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 129821

  Koreanska språket och kulturen, introduktionskurs för nybörjare

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Sujeong Meyer
  Paikka: 4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 14.1.2021 - 15.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 830531

  I AM-yoga, för kvinnor och män

  Kurssimaksu: 31,00 €
  Opettaja: Michaela Nordling
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 21,67    Kevätlukukausi: 14.1.2021 - 22.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 120565

  Bellissimo! Fortsättningskurs i italienska, distanskurs

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Marika Tuohimetsä
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 14.1.2021 - 15.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.1.2021 23.59
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 320399

  Gratis individuell datahandledning per telefon

  Opettaja: Toni Lindeman
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 11,00    Kevätlukukausi: 15.1.2021 - 9.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 15.1.2021 10.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 121090

  Tyska A1.2, fortsättningskurs för nybörjare

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Elisabeth Glatz
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 18.1.2021 - 19.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 10.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110463

  Kreativ mandala - sköt om din själ med konst

  Kurssimaksu: 49,00 €
  Opettaja: Victoria Yaroshik
  Paikka: 2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 34,67    Kevätlukukausi: 18.1.2021 - 26.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 10.1.2021 23.59
  Paikkoja: 14
  kurssilla on tilaa
 • 110466

  Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 18.1

  Opettaja: André Peterdi
  Paikka: 2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 18.1.2021 - 18.1.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 10.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 129815

  Introduktion i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Frederik Braae
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 10,00    Kevätlukukausi: 18.1.2021 - 15.2.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 10.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 130341

  Träna och vårda din talröst

  Kurssimaksu: 20,00 €
  Opettaja: Tarja Ahonen
  Paikka: 4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 14,00    Kevätlukukausi: 19.1.2021 - 9.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2021 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 320325

  Finlands ekonomi - igår, idag och imorgon

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Christer Lindholm
  Paikka: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 24,00    Kevätlukukausi: 19.1.2021 - 13.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110462

  Teckna proffsigt med torr pastell

  Kurssimaksu: 36,00 €
  Opettaja: Araz Jarjis
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 25,67    Kevätlukukausi: 19.1.2021 - 6.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2021 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 830554

  Effektiv förmiddagsgympa för kvinnor och män

  Kurssimaksu: 25,00 €
  Opettaja: Pekka J. Lehtinen
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 17,33    Kevätlukukausi: 19.1.2021 - 20.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 510268

  Kustnavigation

  Kurssimaksu: 51,00 €
  Opettaja: Björn Friberg
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 36,00    Kevätlukukausi: 19.1.2021 - 13.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 11.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 320300

  Vart går du USA? Parallella verkligheter - ett polariserat samhälle, föreläsn. ons. 20.1 kl. 18.15-19.45

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Christian Vuojärvi
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 20.1.2021 - 20.1.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 12.1.2021 23.59
  Paikkoja: 32
  kurssilla on tilaa
 • 1202053

  Swedish A1.1, for beginners, evening twice a week

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 48,00    Kevätlukukausi: 21.1.2021 - 26.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 13.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1202052

  Swedish A1.1, for beginners, daytime twice a week

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Nicke Packalén
  Paikka: 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 48,00    Kevätlukukausi: 21.1.2021 - 26.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 13.1.2021 23.59
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 810383

  Sushi - en av finländarnas favoriter, januarikvällen 25.1

  Kurssimaksu: 10,00 €
  Opettaja: Paul Reuter
  Paikka: S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11, 20700 Åbo
  Tunteja: 5,00    Kevätlukukausi: 25.1.2021 - 25.1.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.1.2021 23.59
  Paikkoja: 8
  kurssilla on tilaa
 • 130335

  Teatermim och pantomim

  Kurssimaksu: 36,00 €
  Opettaja: Juuso-Matias Maijanen
  Paikka: 6 vån. Rum 613, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 25,67    Kevätlukukausi: 26.1.2021 - 13.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2021 23.59
  Paikkoja: 8
  kurssilla on tilaa
 • 830557

  CrossNature® - onsdagsträna ute i naturen

  Kurssimaksu: 31,00 €
  Opettaja: Nina Borgström
  Paikka: Katrinedal, parkeringsplatsen, Sigridsstigen 5, 20740 Åbo
  Tunteja: 21,67    Kevätlukukausi: 27.1.2021 - 28.4.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2021 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 320322

  Samerna, rättstvister och självbestämmande i 2020-talets Finland, föreläsn. ons. 27.1 kl. 18.15-19.45

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Petra Laiti
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 27.1.2021 - 27.1.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 19.1.2021 23.59
  Paikkoja: 32
  kurssilla on tilaa
 • 340193

  "Svajpande" seniorer - att handleda äldre i det digitala, föreläsn. ons. 3.2 kl. 18.15-19.45

  Opettaja: Pia Wikholm
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 3.2.2021 - 3.2.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 26.1.2021 23.59
  Paikkoja: 32
  kurssilla on tilaa
 • 340194

  Bygg din egen hemsida!

  Kurssimaksu: 17,00 €
  Opettaja: Magdalena Stenius
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 12,00    Kevätlukukausi: 4.2.2021 - 18.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 27.1.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110703

  Tovning, två februarikvällar

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Anja Lindqvist
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 8,00    Kevätlukukausi: 8.2.2021 - 15.2.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 31.1.2021 23.59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 129816

  Samtalskurs i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Frederik Braae
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 10,00    Kevätlukukausi: 1.3.2021 - 29.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 21.2.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 999834

  Ugglekväll, teori och nattvandring fre. 5.3 kl. 18.30-23.00

  Kurssimaksu: 10,00 €
  Opettaja: Hans G. Hästbacka
  Paikka: 4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 5,33    Kevätlukukausi: 5.3.2021 - 5.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 25.2.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 830548

  Slappna av med tibetanska klangskålar, marskvällen 12.3

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Emilia Nylund
  Paikka: 5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 1,33    Syyslukukausi: 12.3.2021 - 12.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 5.3.2021 23.59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 320321

  Kommunalvalet i Åbo 2021 - stjäl borgmästarvalet hela showen?, föreläsn. ons. 17.3 kl. 18.15-19.45

  Opettaja: Siv Sandberg
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Kevätlukukausi: 17.3.2021 - 17.3.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 9.3.2021 23.59
  Paikkoja: 32
  kurssilla on tilaa
 • 130116

  Fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik, fem junidagar 16-20.6

  Kurssimaksu: 85,00 €
  Opettaja: Jan Fast och Janne Soisalo
  Paikka: Jäkärlä stenåldersboplats
  Tunteja: 66,67    Kevätlukukausi: 16.6.2021 - 20.6.2021
  Ilmoittautuminen alkaa: 10.12.2020 18.00
  Ilmoittaudu viimeistään: 6.6.2021 23.59
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa