Åbo svenska arbetarinstitut

Kielet Haku
På svenska In English

Anmälningstiden till höstens kurser och föreläsningar började 12.8.2020 kl. 18.00 både på denna webbplats och på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5. Beroende på hur coronaepidemin utvecklar sig kan snabba förändringar ske i vårt utbud. Så håll dig uppdaterad genom att läsa vår webbplats www.aboarbis.fi. Som en kompensation för de avbrutna vårkuserna erbjuder vi höstens alla föreläsningar avgiftsfritt för dem som förhandsanmäler sig. Den som anmäler sig först vid dörren faktureras 5 €. Av samma orsak är också det finska insititutets Turun suomenkielinen työväenopistos föreläsningar avgiftsfria för alla under hösten 2020.


Anmälning/Registration:

Klicka på  "KURSER" i den gröna balken till vänster och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka innan planerad kursstart.

 

Anmälning/avanmälning/annullering/avbrytande av kurs och föreläsning

- Snabbast och säkrast anmäler du dig här via nätet. Då du anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. För dem som inte använder dator är det möjligt att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 (femte våningen).

- Ifall annan betalare anges i "Uppgifter om betalaren" så behövs inte personbeteckning för deltagare anges.

- Om du inte får något annat meddelande börjar kursen eller föreläsningen enligt studieprogrammet. Arbis meddelar eller påminner alltså inte separat om kursstarter. Om kursen eller föreläsningen inhiberas får du ett meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs kursstart senast en vecka före planerat startdatum.

- Om du ej ryms med på kursen eller föreläsningen får du en reservplats. Arbis meddelar dig i så fall senare om du får en plats.

- Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen eller föreläsningen börjar om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt, på kurshemsidan via "Egna uppgifter" i balken i vänstra kanten, om du anmält dig via nätet eller genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala avgiften för kursen eller föreläsningen samt eventuella materialagvifter. Räkningen för kursen skickas ut under terminens lopp. Obetald kursavgift går till indrivning.

- Om du avbryter kursen efter att den startat meddela då: arbis@turku.fi eller per telefon 044 907 4737.

- Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga.

 

Avgifter

- Alla kursavgifter, även för enstaka föreläsningar, faktureras. Du får en räkning hem per post. Kursfakturan sänds under hösten 2020 undantagsvis ut först mot slutet av kursen. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk stegvis. Om detta nämns skilt i kursbeskrivningen och även dessa kurser faktureras efter kursstart.

- Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig till att betala avgiften och eventuella materialavgifter. Avgiften är indrivningsbar.

- Kursavgiften återbetalas inte. Med sjukintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen, kan rektor besluta om avvikande avgift.

- Avgift för kursintyg 10 €. Meddela läraren i början av kursen om du vill ha ett intyg.


Eventuella avvikelser från det normala p.g.a. coronaepidemin

- Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker minst en vecka före kursstarten.

- Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem  övergår till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelas de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

- Alla höstens föreläsningar är avgiftsfria för förhandsanmälda som en kompensation för de kurser som avbröts våren 2020 p.g.a. coronaepidemin.

 

Dataskyddsbeskrivning

- Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida under namnet "Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)".

 

 Övrigt

- Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.

- Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial.

- I Arbishuset finns hiss och tillgänglig toalett.

- Beskrivningen av nivåerna på språkkurserna är i regel enligt den europeiska referensramen finns på Arbis webbplats ”Om oss-Allmänna frågor”. 

Ajankohtaista

 • 340191 Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

  Gratis individuell datahandledning

  Opettaja: Luisa Blumenthal
  Paikka: Distansundervisning
  Tunteja: 0,00    Syyslukukausi: 1.9.2020 - 27.10.2020
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 130324

  Filmanalys, sex torsdagskvällar

  Kurssimaksu: 23,00 €
  Opettaja: Krister Lindberg
  Paikka: 4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 15,99    Syyslukukausi: 17.9.2020 - 3.12.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 16.9.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110456

  Slow photo med papplådskamera, septemberveckoslutet 18-20.9

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Hans G. Hästbacka
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 13,67    Syyslukukausi: 18.9.2020 - 20.9.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 17.9.2020 23:59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 121089

  Österrike år 2020 - kultur och samhälle, kortkurs 5 ggr

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Elisabeth Glatz
  Paikka: 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 10,00    Syyslukukausi: 21.9.2020 - 26.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 20.9.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 320393

  Ta kontroll över ditt psykiska välmående, introduktionsföreläsning ons. 23.9 kl. 18.15-19.45

  Opettaja: Oscar Damén och Noel Forsén
  Paikka: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 2,00    Syyslukukausi: 23.9.2020 - 23.9.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 22.9.2020 23:59
  Paikkoja: 35
  kurssilla on tilaa
 • 110460

  Keramik, grund- och fortsättningskurs, lördagar kl. 13.30-15.30

  Kurssimaksu: 33,00 €
  Opettaja: Araz Jarjis
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 23,33    Syyslukukausi: 26.9.2020 - 5.12.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 24.9.2020 23:59
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 130333

  Hemlighetsfulla Åbo - rundvandring till fots, oktoberlördagen 3.10 kl.14

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Eva Menon
  Paikka: Se kursbeskrivningen för kursplats
  Tunteja: 2,00    Syyslukukausi: 3.10.2020 - 3.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 1.10.2020 23:59
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 999829

  Flyttfågelmorgon, oktobersöndagen 4.10 kl. 7-10

  Kurssimaksu: 8,00 €
  Opettaja: Hans G. Hästbacka
  Paikka: Vihtilävägen 1, Hirvensalo, Vihtilävägen 1, 20100 Åbo
  Tunteja: 3,67    Syyslukukausi: 4.10.2020 - 4.10.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 1.10.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 340189

  Grunderna i Photoshop

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Araz Jarjis
  Paikka: 4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 21,00    Syyslukukausi: 6.10.2020 - 8.12.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 28.9.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 110459

  Keramik för vuxna tillsammans med barn, lördagsförmiddagar

  Kurssimaksu: 34,00 €
  Opettaja: Araz Jarjis
  Paikka: Åsalen, Östra Strandgatan 2 , 20500 Åbo
  Tunteja: 24,00    Syyslukukausi: 10.10.2020 - 5.12.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 1.10.2020 23:59
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 129813

  Danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr

  Kurssimaksu: 15,00 €
  Opettaja: Frederik Braae
  Paikka: 4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
  Tunteja: 10,00    Syyslukukausi: 19.10.2020 - 16.11.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 15.10.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 130326

  Att skriva repliker, två måndagskvällar på Åbo Svenska Teater

  Kurssimaksu: 10,00 €
  Opettaja: Tove Appelgren
  Paikka: Åbo Svenska Teater, Thaliatorget, Auragatan 10, biljettförsäljningen vid Thaliatorget, 20100 Åbo
  Tunteja: 8,67    Syyslukukausi: 26.10.2020 - 9.11.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 18.10.2020 23:59
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 820536

  Gammel- och sällskapsdans, fem måndagskvällar i november

  Kurssimaksu: 20,00 €
  Opettaja: Sophie Rönkönharju, Staffan Lagström
  Paikka: Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7, 20100 Åbo
  Tunteja: 20,00    Syyslukukausi: 2.11.2020 - 30.11.2020
  Ilmoittautuminen alkaa: 12.8.2020 18:00
  Ilmoittaudu viimeistään: 25.10.2020 23:59
  Paikkoja: 26
  kurssilla on tilaa